اطلاعاتی تغییرات زیادی پیدا کرده. تکنولوژی اطلاعات و سیستمای اطلاعاتی موجب شده:

  • انتقال پیام، سریع تر از راه های سنتی رابطه سازمانی صورت بگیره.
  • امکان رابطه بین شرکت کنندگانی که از نظر جغرافیایی پراکنده هستن جفت و جور آید.
  • امکان رابطه غیر همزمان افراد جفت و جور شه.

بنابر این(IT/IS)موجب آسون کردن ارتباطات سازمانی می شه.امکانات و تجهیزاتی که از این روش در دسترس مدیران و کارکنان قرار می گیرداین امکان رو واسه اونا جفت و جور می سازدکه به سرعت با بقیه رابطه برقرار کنن. در گذشته واسه ایجاد رابطه، حضور هر دو طرف تو یه زمان واحد لازم بود، اما با به کار گیری(IT/IS)امکان ایجاد رابطه غیرهمزمان افراد نیزبه وجود آمده.(دکترفرهنگی،دکترصفرزاده،خادمی،۱۳۹۱، ص،۲۷۴-۲۷۳).

                      جدول۲-۲-۲ شکل های جور واجور فناوری اطلاعاتی در سازمان و کاربردآنها

شکل های جور واجور تکنولوژی اطلاعات          توصیف
  پست الکترونیک(E-MAIL) یه کاربر،سندی رو در کامپیوتر واردمی کندواز روش کامپیوتر به کاربردیگر می فرسته .پیاما ممکنه جواب داده شن،بایگانی شوندویا پاک گردند.
  پست صدا پیامهای صوتی ارسال می شن.
  دورنگار ازطریق تلفن و فن آوریهای کامپیوتر،تصاویرواسناد به جای دیگه منتقل می شن.
  کنفرانس رادیویی جلسات گروهی رو بدون توجه به محدودیت مکانی افراددر هر زمان امکان پذیرمی سازدوامکان انتقال اطلاعات نوشته شده رو به حاضران در جلسه میده.
  کنفرانس تلویزیونی امکان شرکت افراد در دو جای جور واجور یا چندجا رو در جلسات تلویزیونی جفت و جور میکنه.
 کنفرانس کامپیوتری امکان شرکت افراد رو به طور همزمان یا غیرهمزمان در کنفرانسای مربوط به موضوعات خاص جفت و جور می کنه.

 

 

۳۸-۲-۲ جهانی شدن

ریشه جهانی شدن به نیمه دوم قرن نوزدهم برمیگرده، موقعی که انگلستان رهبرمالی و تجاری دنیا بود.اما بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل، پایه های اون بنا نهاده شد.با ورود به قرن بیستم تغییرات اقتصادی، سیاسی و تکنولوژی شدت بیشتری پیدا کرد و کم کم واژه جهانی شدن در ادبیات علمی وارد شد و اندیشمندان مختلفی در مورد اون به اعلام نظر پرداختن.
اقتصاد

فوکویاما، درمورد جهانی شدن میگه: ((ما وارد دوره وقتی بی سابقه ای شده ایم،چون تاریخی که در اون هستیم و اون رو می شناسیم به پایان رسیده.))

هانتیکنون هم به ظهور دنیای جدید با قوانین خاص خود اشاره میکنه.

آنتونی کیدینگ، در این باره میگه: ((جهانی شدن موضوعیه که از هیچ جا نیامده اما گسترده شده))

 

با در نظر گرفتن تغییرات به وقوع پیوسته در دنیا، مک لوهان، معنی ((دهکده جهانی))رو نشون داد.اما باید معنی جهانی شدن رو در ابعاد اون پیگیری کرد تا به درک درست و صحیحی از اون برسیم چون جهانی شدن یه پروسه چند جانبه س و یه بعدی نیس.جهانی شدن با در نظر گرفتن رقابت شدیدی که بین دولتا بوجود میاره نقش دولتا رو از دولتای (رفاه)به دولتهای (رقابتی)تغییر میده طوری که هزینه و مفید بودن، نقشی اساسی این وسط بازی می کنه.

امروزه سازمانا مانند ماهیا در تنگ بلورین هستن.در این تعبیر مدیران در برابر قضاوتای شهروندان و کلیه آدما قرار دارندواین امر مسولیت اونا رو بالاتر از مرزهای کشورشون می بره و اونا رو در مقابل نوع بشر مسول می سازه.(خانوم دکتر عطاریان،۱۳۹۱،ص ۸۴-۸۳).

 

۳۹-۲-۲ تاثیر فناوری اطلاعات بر هزینه های سازمانی

فناوری اطلاعات از چند جهت موجب کاهش هزینه های عملیاتی می شه.اول اینکهً ورود فناوری اطلاعات نیاز سازمان رو به نیروی انسانی  کم می کنه.طوری که به کار گیری ماشینای خودکار و رباتا حتی در بعضی موارد نیاز به نیروی انسانی رو به طور کامل مرتفع می کنه. دوم اینکهً، فناوری اطلاعات با ایجاد امکان دسترسی سریع به اطلاعات دقیق درباره مواردی مانند سطح موجودی، باعث کاهش هزینه های عملیاتی می شه.سوم اینکهً،موجب می گرددکه سطح ضایعات و زمان لازم واسه تولید کم شده و در نتیجه هزینه های مربوط هم کم بشن.(چید[۱]،۱۹۴۸،ص ۱۱۲)

 

 

 

 

 

 

[۱] .Chid