دانلود پایان نامه

دیدگاه ها راجع به حریم خصوصی
1-2-3-2دیدگاه قرآن راجع به حریم خصوصی
احترام به حریم و امور خصوصی دیگران از توصیه های اکید اسلام است.در منابع اسلامی نظیر قرآن ،سنت واجماع ،احکام متعددی درباره مقوله های مختلف حریم خصوصی وجود دارد.البته ،اصطلاح “حریم خصوصی” نه در آیات قرآن و نه در روایات اسلامی استعمال نشده است و موضع اسلام در مواجه با مقوله حریم خصوصی ، موضع به اصطلاح “تحویل گرایانه ای “ است.یعنی حریم خصوصی ،در قالب احاله به حقوق و آزادی های دیگر نظیر حق مالکیت ، منع تجسس ، اصل برائت ، منع ظن و اشاعه فحشا و سب و هجو و قذف و نمیمه و غیبت و خیانت در امانت حمایت شده است.(انصاری, 1386, ص. 65)
با بررسی آیات قرآن و روایات خواهیم دید که مصادیق این حق در راستای حفظ کرامت و منزلت نوع بشر و تحقق معنای آیه لقد کرمنا بنی آدم (آیه 70 سوره اسراء)مورد توجه قرار گرفته است.
آیات 27 و 28 سوره نور با حمایت از حریم خصوصی منزل افراد ، بهترین نمونه در این رابطه اند : “ای اهل ایمان ،هرگز به هیچ خانه ای مگر خانه های خودتان ، تا با صاحب آن انس و اجازه ندارید وارد نشوید و (چون رخصت یافتید و داخل شدید)،به اهل آن خانه نخست سلام کنید که این امر برای حسن معاشرت و ادب شما را بسی بهتر است.باشد که متذکر شوید و اگر کسی را نیافتید باز وارد نشوید تا اجازه یابید و چون گفته شد برگردید به زودی بازگردید که این برای تنزیه و پاکی شما بهتر است و خدا به هر آنچه می کنید داناست.”
(یا ایها الذین امنو لاتدخلوا بیوتنا غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعکم تذکرون فان لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها حتی یوذن لکم و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم و الله بما تعلمون علیم.
همچنین در بیان ممنوعیت تجسس و تفتیش در امور دیگران آیه 13 سوره حجرات بیان داشته” ای کسانی که ایمان آورده اید … در کار دیگران تجسس نکنید.” در بیان ممنوعیت شنود و بصر ، سنت اسلامی می تواند راه گشا باشد.پیامبر اکرم (ص) فرمودند : “هر کس به مکالمات دیگران در جایی که آنها مایل نیستند گوش دهد ،روز قیامت در گوش وی سرب گداخته ریخته می شود. “
از جمله مهمترین روایاتی که به این مهم در آنها تصریح شده است عبارتند از :
1.انی لم اومر ان انقب عن قلوب الناس و لا اشق بطونهم “ من مامور نگشته ام دل های مردم را بشکافم و از افکار درونی آنها باخبر شوم.”
2.ان الامیر اذا ابتغی الربیه فی الناس افسدهم “اگر امیر در صدد پیگیری موارد شک و شبهه در مردم باشد آنان را فاسد کرده است.
3. انک ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او کدت ان تفسدهم “اگر تو در پی عیب و ایراد یا لغزش های مردم باشی آنان را فاسد کرده ای یا به فساد نزدیک ساخته ای.”
4.ایاکم و الظن ، فان الظن اکذب الحدیث و لا تحسسوا و لا تجسوا “تجسس عبارت است از دنبال کردن چیزی که از انسان کتمان شده است و تحسس عبارت است از دنبال خبر گشتن و مطلع شدن از اخبار دیگران بی آنکه کتمان در کار باشد که این در کلام هر دو نهی شده “
5. نامه امیر المومنین به مالک اشتر هنگامی که وی به سمت فرماندار مصر انتخاب کرد تجسس حاکم در احوال مردم را منع کرد .ایشان می فرمایند : “ و لکن ابعد رعیتک منک و اشناهم عندک اطلبهم لمعائب الناس فان فی الناس عیوبا الوالی احق من سترها فلا تکشفن عما غاب عنک منها ، فانما علیک تطهیر ما ظهرلک والله لکم علی ما غاب انک فاستر العوره ما استطعت یسترالله منک ما تحب ستره من رعیتک و تغاب عن کل ما لا یضح لک و لا تعجلن الی تصدیق ساح فان الساعی غاش و ان تسبه بالناصحین “” باید دورترین مردم از تو و مغبوض ترین آنها نزد تو کسی باشد که پیوسته در پی عیوب مردمان است.چه آنکه در مردم لغزش هایی وجود دارد که حاکم از هر کس دیگر به پوشانیدن آنها سزاوارتر است.پس در جستجوی امور پنهان نباش.وظیفه تو پاک کردن ظواهر است و این پروردگار است که بر هر آنچه از تو نهان است حکم می کند .پس تا آنجا که می توانی عیب را بپوشان تا خداوند نیز آنچه را دوست داری از مردم مخفی بماند بپوشاند و از آنچه در نظرت روشن نیست کناره گیر.در تصدیق شتاب نکن زیرا سخن چنین اگر چه در لباس اندرز دهنده ظاهر می شود ، خیانتکار است.(نهج البلاغه ،1379: 568-569).
از مجموع روایات اسلامی و تفسیر های آنها چنین بر می آید که افشای برخی مسائل خصوصی حتی با رضایت دارنده حریم خصوصی مجاز نیست ، زیرا اشاعه فحشا محسوب می شود.
منع اشاعه فحشا تا حد زیادی به آثار اجتماعی هتک ستر توجه دارد، اما وجوب پوشاندن عیبها و لغزش ها خود از دیگران و به عبارت دیگر وجوب ستر عورت (عورت به مفهوم اعو کلمه ) امری است که امروزه در بحث حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بشر از آن به لاینفک بودن یاد می شود ، امری که جدا از آثار هتک ستر درصدد دفاع از کرامت انسان بوده ، مانع از آن است که خود بر ضد کرامت خویشتن اقدام کند. (انصاری, 1386, ص. 80)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   صورت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید