دانلود پایان نامه

میکروبها وموجودات ذره بینی دیگر.
ه) انچه به دلیل بعدمکان وزمان قابل دسترس نیست،نظیرنحوه تشکیل جلسات سازمان ملل ویا زندگی ایرانیان در اعصار گذشته.
و)آنچه به طور کلی در شرایط عادی دسترسی به آن مشکل وتا حدی غیرممکن است .مثل بررسی ساختمان اندامهای داخلی بدن وجریان خون دررگها.

مهم ترین ومتداولترین رسانه های سنگین آموزشی عبارتنداز:
پروژکتوراورهد
پروژکتوراوپک
پروژکتوراسلاید
پروژکتورچنداسلایدی
پروژکتورفیلم (18و16م م)
پروژکتورفیلم استریپ
پروژکتوراسلاید- فیلم استریپ
ضبط صوت
دوربین عکاسی
تلویزیون(مداربسته،سراسری)
ویدیو
دوربین فیلم برداری
کامپیوتر
ماهواره
موتور(انواع ماشین)
تلسکوپ
آزمایشگاه(انواع ابزارهای سنگین مخصوص آزمایشگاهها)
میکروسکوپ
ماشینهای آموزشی

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رادیو

تکنولوژیست آموزشی کیست وچه می کند؟
این تعریف که تکنولوژی آموزشی مشابه پلی میان ضرورتها و منابع ومیان فرضیه وعمل است . نقش تکنولوژی آموزشی را به عنوان یک نظام رابط به خوبی نشان می دهد.دراین حالت می توان دو نوع تخصص را برای تکنولوژیست آموزشی پیش بینی کرد.
1-تکنولوژیست به عنوان کا رشناس عمومی در زمینه های مختلف آموزشی
2- تکنولوژیست اموزشی به عنوان کارشناس ویژه اموزشی دریک قلمرو کاملا”محدود.
تخصص اول: یعنی تکنولوژیست آموزشی به عنوان کارشناس عمومی مسایل آموزشی وپرورشی ،تشابه زیادی به اصطلاح پزشک عمومی دارد .همچنانکه یک پزشک عمومی درزمینه های مختلف علم پزشکی اطلاعات وتخصص لازم دارد،یک تکنولوژیست آموزشی هم می تواند درموردانواع تخصصهای تعلیم وتربیت مهارت کافی کسب نماید .قلمرواین تخصص محدودنیست،درحقیقت کار فعالیتهای مربوط به فرایند تدریس ویادگیری رادربرمی گیرد.
دررابطه با نظردوم یعنی: تکنولوژیست آموزشی به عنوان یک متخصص ویژه،دامنه فعالیت وتخصص محدودبه هریک ازتخصصهای موجود درامر آموزش وپرورش می شود. دراین حالت تکنولوژیست آموزشی ازقدرت درک وصلاحیت وژرف نگری بالا دریک زمینه آموزشی برخورداراست.
میچل درارتباط با وظیفه عمومی یک تکنولوژیست آموزشی به عنوان یک حرفه، معتقدبه پنج کارکرد یا وظیفه به شرح زیر است:
مشاور در کارآموزیها
تولیدکننده موادآموزشی (تولیدوارزیابی موادآموزشی)
مدیر مرکز منابع آموزشی
گسترش دهنده نظامهای آموزشی
برنامه ریزی آموزشی
باکمی دقت درمی یابیم که زمینه فعالیت مشاوره کارآموزی، بسیارگسترده ومتفاوت است.یکی ازاشتغالات عمده اوباید ضمن شرکت درتصمیم گیریهای مربوط به تهیه،سازماندهی وخرید وسایل آموزشی تشخیص دقیق نیازهای آموزشی،تعیین شیوهای کارآموزی وارائه راه حلهای مناسب دراین زمینه باشد.

فعالیتهای مربوط به تولید وارزیابی موادآموزشی هم بسیار متنوع است،که ساده ترین آنها یکدست کردن محتوا طراحی پیامها تولید ارزیابی انتخاب مهارتها وتکنیکها براساس محتوااست .
یک تکنولوژیست آموزشی باید تکنیکهایی را برای گسترش نظام اموزشی ساده لازم است به کار ببرد درغالب اوقات نقش او نقش یک هماهنگ کننده ودرداخل یک گروه چند نظامی خواهدبود . حقیقت این است که به منظور بهره گیری سالم از تکنولوژی اموزشی در امر تعلیم و تربیت و تعیین وظایف شغلی او ما نیز درکشورخود با این سوال روبرو شده ایم گسترش تکنولوژی اموزشی وزمینهای شغلی یک تکنولوژیست در ایران باید چگونه باشد ؟
توجه به این نکته ضروریست که عنوان تکنولوژیست اموزشی تعیین کننده یک نوع شغل وحرفه خاص نیست بلکه این اصطلاح به کسانی اطلاق می شود که در زمینهای متفاوت اموزشی اتفاق نظر ندارند برای مثال ((میچل)) زمینهایی را که تکنولوژیستهای اموزشی در ان فعالیت دارند این چنین نام می برد :
تعیین رسانه اموزشی
پژوهش وگسترش ارتباطات اموزشی
تنظیم اموزش برنامه ای
تهیه برنامه های تلویزیون اموزشی
اماده سازی مواد برای اموزش از راه تصویروصدا
تدوین فیلمهای اموزش
بهره گیری ازتکنولوژی اطلاع رسانی (اتمورماتیک) دراموزش ازراه وسایل دیداری وشنیداری (سمعی و بصری)
سازماندهی ومدیریت منابع اموزشی
انتشار مفاهیم اموزشی نظام اموزشی وارتباطات اموزشی
ایجاد رابطه میان تکنولوژی اموزشی وبرخی ازمشاغل
به وضوح مشاهده می شود که ازدیگاه میچل بیشترین فعالیت تکنولوژیستهای اموزشی به نحوی در ارتباط با رسانهاست.

فصل سوم : ( متدلوژی یا روش اجرا )

مقدمه

نوع تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

ابزار گرد آوری اطلاعات

روش آماری جهت تحلیل داده ها.

روش انجام آزمون

مقدمه:
در این فصل پیرامون تحقیق و روش مورد استفاده در این تحقیق و دلایل استفاده از آن و نیز جامعه آماری و چگونگی نمونه گیری مطالبی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هم چنین پیرامون ابزار و نحوه جمع آوری اطلاعات و روش آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها مطالبی مطرح خواهد شد.

نوع تحقیق:
تحقیق حاضر از نوع زمینه یاب1 surrey research می باشد تحقیق زمینه یابی در علوم تربیتی به منظور مطالعه شرایط موجود در رابطه با نیازهای آموزش به کار برده می شود و مدیران آموزشی با بهره گرفتن از این روش، اطلاعات لازم را به منظور اتخاذ تصمیم مناسب جمع آوری می کنند. این تحقیق بر خلاف تحقیق تاریخی با پدیده هایی که در زمان حال اتفاق می افتدسرو کار دارد، تحقیق زمینه یابی به منظور کشف داده ها یا اطلاعاتی به کار برده می شود که از طریق آن می توان روابط بین متغییرها را مورد بحث و بررسی قرار داد. تحقیق زمینه یابی برای تعیین روابط علی و معلولی، به طور قطعی به کار برده نمی شود، این روش بیشتر به منظور کشف این رابطه و مستند سازی فرضیه هایی که به صورت علی و معلولی صورت بندی می شوند، مورد استفاده قرار می گیرد.
بررسی تحقیقات نشان می دهد که در صد قابل ملاحظه ای از پژوهشهای انجام شده در آموزش و پرورش با بهره گرفتن از این روش مورد بحث(زمینه یابی) انجام شده است. به عنوان مثال((لازفیلد)) محتوی 40 مجله پژوهشی را در سال 1964 مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که تقریبا در یک سوم از تحقیقات انجام شده، روش زمینه یابی برای حل مشکلات آموزشی به کار برده شده است.
در علوم تربیتی مسائل زیادی وجود دارد که پاسخگویی به آنها مستلزم استفاده از این روش است. بطور کلی این نوع تحقیق دارای مشخصاتی است که آنها را از دیگر تحقیقات متمایز میکند. این مشخصات عبارتند از:
تأثیر متغییرها در موقعیتهای طبیعی و نه در موقعیتهای ساختگی بررسی می شوند از آنجائیکه وقایع یا شرایط قبلا اتفاق افتاده اند یا هم اکنون موجودند، پژوهشگر متغیرهای مناسب تحقیق خود را انتخاب و روابط بین آنها را تحلیل میکند.
در تحقیق زمینه یاب پژوهشگر مانند تحقیقات تجربی فرضیه می سازد و آنها را می آزماید.
در تحقیقات زمینه یاب مانند روش های تجربی به نمونه گیری دقیق که معرف جامعه باشند تأکید می شود تا بتوان از روی خصایص نمونه خصیصه های جامعه را بر آورد کنند.
روشها و متغیرها را به گونه ای دقیق برای تکرار پژوهش بوسیله محققان دیگر توصیف می کند.

1-دلاور ، علی- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی- تهران

جامعه آماری:
اگر بخواهیم از نمونه گیری نتایج مورد نظر رضایت بخشی حاصل شود باید به مجموعه فعالیتها و مراحلی که به منظور نمونه معرف به کار برده می شود، آگاهی کامل داشت.
اولین قدم در این رابطه هدفهای پژوهشی است، برای درک و روشن شدن این هدف ابتدا باید جامعه ای را که قصد داریم نمونه مورد مطالعه را از آن انتخاب کنیم را تعریف نماییم. (دلاور، 1376، ص102)
در این تحقیق جامعه آماری کلیه معلمان دوره راهنمایی منطقه 15 شهر تهران در سال تحصیلی 86-85 می باشد.
تعداد کل معلمان دوره راهنمایی منطقه15 شهر تهران 840 نفر می باشد که از این تعداد 440 نفر معلم زن و 400 نفر معلم مرد می باشد.

نمونه آماری:
نمونه آماری در این پژوهش عبارت اند از تعداد 100 نفر از معلمان دوره راهنمایی که این نمونه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است.
هم چنین به منظور استفاده از دیدی وسیعتر و عمیقتر تصمیم بر آن شد که در نمونه آماری هم از معلمان مرد و هم معلمان زن شرکت داشته باشند، لذا برای تحقق این امر از روش نمونه برداری سهمیه ای استفاده شده است و چون تعداد معلمین مرد و زن تقریباً نزدیک به هم بودند، به این سبب نمونه آماری به نسبت 1 به 1 انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت.
در نهایت نمونه آماری در این تحقیق تعداد 100 نفر از معلمین دوره راهنمایی منطقه15 شهر تهران در سال تحصیلی 86-85 می باشند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله درمورد قابلیت اطمینان

ابزار گردآوری اطلاعات:
الف) استفاده از کتابخانه: با بهره گرفتن از این روش سعی در این بوده است که مفاهیم مختلف درباره تکنولوژی آموزشی و جایگاه آن در نظام تعلیم و تربیت کشورمان هم چنین مفاهیمی چون: طراحی منظم آموزشی، بررسی و شناخت موانع و محدودیتهای موجود در راه بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری (با استناد به تحقیقات قبلی صورت گرفته) در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
ب) استفاده از پرسشنامه: بطور معمول یکی از ابزارهای مهم در پژوهشهای زمینه یاب استفاده از پرسشنامه است، پرسشنامه در واقع مهمترین ابرزار جهت بدست آوردن اطلاعات می باشد. به همین جهت برای دست یابی به اطلاعات مورد نظر با اهداف تحقیق پرسشنامه ای حاوی دو بخش که بخش اول مربوط به جنس و میزان تحصیلات و بخش دوم حاوی 15 سؤال 3 گزینه ای 1 سؤال باز می باشد تهیه و در اختیار گروه نتمونه قرار گرفت. و آنها می بایست به منظور پاسخگویی به پرسشهای آن یکی از 3 گزینه ( کم- متوسط- زیاد) را در مورد هر سؤال انتخاب و علامت گذاری می کردند.
روش آماری جهت تحلیل داده ها:
اطلاعات جمع آوری شده توسط پرسشنامه به دو روش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
الف) آمار توصیفی که در آن جدول فراوانی و درصدها تنظیم و ارائه شده است.
ب) آمار استنباطی که در آن از آزمون تک متغیری مجذور کای(x2) که جهت آزمونهای تک متغیری مشابه این تحقیق مناسب می باشد و برای دو سؤال جنسیت و تحصیلات از آزمون خی دوی دو طرفه استفاده شده است.
در تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق فراوانی های مشاهده شده از پرسشنامه و فراوانیهای مورد انتظار از تعداد 15 سؤال پرسشنامه برای پاسخ به فرضیه های تحقیق استفاده شده است، برای معنی دار کردن یافته های کمی از آزمون مجذور کای (x2) بهره گرفته شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت رایانه ای توسط نرم افزارspss/pc انجام گرفته است.
هم چنین برای تک تک سؤالات پرسشنامه جدولی جداگانه و برای تجزیه و تحلیل فراوانیها و درصد های هر یک از آنها و معنی دار بودن اختلاف بین آها از طریق آزمون مجذور کای خی دوی هر یک از سؤالات تک به تک مشخص شده و با درجات آزادی 2 و در سطح معنا داری کمتر از 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فصل چهارم :(تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش)

مقدمه

الف: (تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها)

ب:(تجزیه وتحلیل سوالات ویژه تحقیق)

مقدمه
تجزیه وتحلیل به عنوان فرایندی ازروش علمی، یکی ازپایه های اساسی هرروش تحقیق است.
به طور کلی تجزیه وتحلیل عبارتست ازروشی که ازطریق ان کل فرایند پژوهش ازانتخاب مسأله یا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود .چون اغلب مسائلی که درتعلیم وتربیت مورد پژوهش قرارمی گیرد خیلی وسیع وگسترده هستند،پژوهشگر برای پاسخگویی به مسأله تدوین شده یاتصمیم گیری درمورد رد یا تأیید فرضیه هایی که صورت بندی کرده است از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کند(دلاور،1376-ص168)
روشی که برای تجزیه و تحلیل در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل توصیفی که داده های جمع آوری شده با بهره گرفتن از شاخص های آماری توصیفی خلاصه و طبقه بندی شده است .
ابتدا اطلاعات جمع آوری شده را در جدول فراوانی و درصد خلاصه کرده و سپس با بهره گرفتن از آمار استنباطی (آزمون خی دو) به بررسی دوعامل جنسیت و میزان تحصیلات در مقایسه با میزان به کارگیری از تکنولوژی آموزشی در 16 جدول جداگانه پرداخته و هم چنین در جدولی دیگر14 سئالی بعد رامورد بررسی قرار دادیم و در انتها نمودار مربوط به هر سؤال آمده و نتایج حاصله، رد یا قبول شده اندتجزیه و تحلیل سؤالات پرسشنامه و فرضیه ها به صورت رایانه ای و با بهره گرفتن از برنامه spss/pc صورت گرفته است.

جدول(1-4) توزیع فراوانی میزان استفاده از کتاب، نشریات ادواری و بروشور بر حسب جنس

میزان استفاده از کتاب،
نشریات ادواری و
بروشور
جنس کم متوسط زیاد جمع
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
مرد 12 30 16 40 12 30 40 50
زن 1 2.5 17 42.5 22 55 40 50
جمع 13 16.5 33 41.3 34 42.5 80 100

0.392= ضریب کرامر 0.002=P 2= df 12.279= X

با توجه به یافته های جدول بالا،خی دو محاسبه شده (x2=12/279 ) با درجه آزادی 2 و درسطح معنی داری کمتر از 05/0 نشان می دهد که بین استفاده از کتاب، نشریات ادواری و بروشور و جنسیت با 95 در صد اطمینان رابطه معنی داری وجود دارد.
مقایسه درصد ها نشان می دهد که 40 درصد مردان بطور متوسط و 55 درصد زنان بطور زیاد از کتب، نشریات و بروشور به عنوان وسایل کمک آموزشی استفاده کرده اند.
ضریب وابستگی(cramer=0/392) میزان ارتباط بین دو متغییر استفاده از کتب و بروشور و جنسیت را نشان می دهد که تقریباً ضریب خوبی برای ارتباط بین دو متغیر است.

جدول(2-4) توزیع فراوانی میزان استفاده از چارت، پوستر، نموداربر حسب جنس

میزان استفاده از چارت،
پوستر،نمودار
جنس کم متوسط زیاد جمع
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
مرد 10 25 18 45 12 30 40 50
زن 5 12.5 21 52.5 14 35 40 50
جمع 15 18.8 39 48.8 26 32.5 80 100

0.395=P 2= df 2.051=2X

با توجه به یافته های جدول بالا،خی دو محاسبه شده (x2= 2.051 ) با درجه آزادی 2 و درسطح معنی داری کمتر از 05/0 نشان می دهد که بین استفاده از چارت، پوستر، نموداربر حسب جنس هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.

جدول(3-4) توزیع فراوانی میزان استفاده از تابلوگچی، تابلوالکتریکی برحسب جنس
میزان استفاده از تابلوگچی، تابلوالکتریکی
جنس کم متوسط زیاد جمع
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
مرد 5 12.5 22 55 13 32.5 40 50
زن 10 25 22 55 8 20 40 50
جمع 15 18.8c d b ,/ 44 55 21 26.3 80 100

0.240=P 2= df 2.857= 2X

با توجه به یافته های جدول بالا،خی دو محاسبه شده (x2= 2.857 ) با درجه آزادی 2 و درسطح معنی داری کمتر از 05/0 نشان می دهد که بین استفاده از تابلوگچی، تابلوالکتریکی و جنسیت
هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.

جدول(4-4)توزیع فراوانی میزان استفاده از انواع نقشه، مسطح، دیواری، برجسته، مصور، اطلس ها
بر حسب جنس
میزان استفاده از انواع نقشه، مسطح،دیواری،برجسته
،مصور،اطلس ها
جنس کم متوسط زیاد جمع
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی

درصد

مرد 7 17.5 13 32.5 20 50 40 50
زن 8 20 15 37.5 17 42.5 40 50
جمع 15 18.8 28 35 37 46.3 80 100

0.796=P 2= df 0.453=2X

با توجه به یافته های جدول بالا،خی دو محاسبه شده ( 0.453 x2= ) با درجه آزادی 2 و درسطح معنی داری کمتر از 05/0 نشان می دهد که بین استفاده از انواع نقشه، مسطح، دیواری، برجسته، مصور، اطلس ها و جنسیت هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.

جدول(5-4) توزیع فراوانی میزان استفاده ازکاریکاتور، عکس، تصویر بر حسب جنس

میزان استفاده از کاریکاتور، عکس،تصویر
جنس کم متوسط زیاد جمع
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
مرد 6 15 17 42.5 17 42.5 40 50
زن 9 22.5 15 37.5 16 40 40 50
جمع 15 18.8 32 40 33 41.3 80 100

0.658=P 2= df 0.755= X2

با توجه به یافته های جدول بالا،خی دو محاسبه شده ( 0.755×2= ) با درجه آزادی 2 و درسطح معنی داری کمتر از 05/0 نشان می دهد که بین استفاده

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید