دانلود پایان نامه

او ساختار اجتماعی را در وهله اول به صورت نظامی از نابرابرهای طبقاتی می داند و معتقد است سازوکار اصلی که از طریق آن تاثیرات این ساختار انتقال می یابد ، همانا خانواده است.موقعیت طبقاتی خانواده عامل اصلی تعیین کننده قواعد زبانشناختی است (برنشتاین ، 1971)
افراد متعلق به گروههای اجتماعی متفاوت به شیوه های مختلفی سخن می گویند اگر گفتار خانواده یک کارگر ساده غیر ماهر را ضبط کرده و با گفتار خانواده یک مقام بلند پایه اداری مقایسه کنیم ، تفاوت آن اشکار می شود.ممکن است موضوع گفتار در هر دو خانواده یکی باشد ولی قدر مسلم تفاوت زیادی، هم در واژگان به کار گرفته شده ،و هم در نحوه نظم و ترتیب لغات در داخل جملات آنها وجود دارد . این دو تفاوت اساسی نظریه برنشتاین است.از نظر او شکل روابط اجتماعی بر نحوه گفتار تاثیر می گذارد و خود این گفتار نیز به نوبه خود بر روابط اجتماعی موثر است.پس ارتباط و پیوندی اساسی بین گفتار با نوع و شکل روابط اجتماعی وجود دارد (رابینسون، 1981)
مطالعات برنشتاین معطوف به اشکال گفتار کودکان است منظور او تفاوت در استفاده از لغات و ساختار دستوری است و این تفاوتها ناشی از ساختار اجتماعی و نوع جامعه پذیری کودکان است.
به نظر برنشتاین کودکان طبقه کارگر از قواعد محدودی استفاده می کنند که ناشی از تأکید اندک مادران آنها بر زبان به هنگام جامعه پذیری این کودکان است از آن سو کودکان طبقه متوسط از قواعد دقیق و مفصل استفاده می کنند که نقطه مقابل قواعد محدود طبقه کارگر است (دوماین 1981).در قواعد محدود با جملات کوتاه و ناقص که درآنها به ندرت از صفت یا قید استفاده می‌شود ، اصطلاح و ادوات استفهامی یا سوالی زیادی وجود دارد قواعد محدود در جایی ظاهر می‌شوند که تشابه و انسجام زیادی بین افراد وجود دارد و به خاطر وجود همین شباهتها است که نیاز چندانی برای توضیح شفاهی و استفاده از صفت و مفاهیمی و استفاده از صفت و مفاهیم انتزاعی احساس نمی شود.اما قواعد مفصل در میان افرادی ظاهر می شود که نگرش اختصاصی تری نسبت به زندگی دارند این نوع قواعد بیشتر نشان دهنده تفاوت است تا تشابه در نتیجه نیازمند توضیح شفاهی است به همین جهت والدین طبقه متوسط تمایل دارند به سوالات و فرزندان خود توضیحاتی منطقی ارائه دهند.این تفاوتها ناشی از تفاوت در ضریب هوشی نیست بلکه ناشی از تفاوت در روابط اجتماعی است.
در واقع دو نوع اساسی زبان وجود دارد زبان عامیانه و رسمی زبان عامیانه با جملات ساده ، کوتاه و توصیفی مشخص می شود ونمادها با سطح پایین از تعمیم بیان می شوند واستفاده بسیار اندکی از قید و صفت صورت می گیرد و ابراز احساسات بطور ضمنی مطرح می شود و دلیل یک دستور از جملۀ آن دستور و فرمان جدا و متمایز نمی شود ولی زبان رسمی ، ساختار ترکیبی پیچیده ای دارد و متمایل به امور انتزاعی است و از دایره لغات بسیار گسترده ای استفاده می کند.مشکل زبان عامیانه این است که فاقد امکانات نمادی برای ایجاد ارتباط در مورد پیوندهای پیچیده بین افراد، اشیاء، زمان وشرایط است این زبان بیشتر برای ایجاد ارتباط بین گروه دوستان موثر است تا روابط پیچیده تر (برنشتاین ، 1977)
بنابراین به اعتقاد او فرزندان طبقه متوسط در مقایسه با فرزندان طبقه کارگر از سرمایه فرهنگی بیشتری برخوردارند پس می توان گفت که طبقه کارگر از وجود موقعیت پایین زبانشناختی در عذاب است این زبانشناختی ظاهراً قرابتهایی با نظریه محرومیت فرهنگی دارد، اگر چه برنشتاین مساوی دانستن این دو نظریه را رد کرده است.
این تفاوتها با ورود کودک به مدرسه، اهمیت می یابند زیرا نوع زبان مورد قبول در مدرسه همان قواعد مفصل است، بدینسان کودک طبقه متوسط از قبل با نوع زبان مورد استفاده در مدرسه، آشنا می شود در حالی که کودک طبقه کارگر اول باید یاد بگیرد که چگونه بیاموزد یعنی او ابتدا باید قواعد مفصلی را که زبان مدرسه است بیاموزد . زندگی طبقه کارگر ، کودکان این طبقه را به کدهای محدود منحصر میکند در حالی که مدرسه خواهان مجموعه ای از استعدادها و تمایلاتی است که آنها را فقط در کدهای مفصل می تواند یافت زیرا کدهای محدود ، معانی خاصی را تحمیل می کنند در حالی که کدهای مفصل سبب ترویج معانی عام می شوند (برنشتاین 1996)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات اسلامی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید