• سازه فلزی:

فولاد بعنوان ماده ای با مشخصات خاص و منحصر بفرد، مدتهاست در ساخت ساختمانها کاربرد دارد .     قابلیت اجرای دقیق، رفتار سازه ای معین، نسبت مقاومت به وزن مناسب، در کنار امکان اجرای سریع سازه های فولادی همراه با جزئیات و ظرافتهای معماری، فولاد را بعنوان مصالحی منحصر و ارزان در پروژه های ساختمانی مطرح نموده است. به نحوی که اگر ضعف های محدود این ماده نظیر مقاومت کم در برابر خوردگی و عدم مقاومت در آتش سوزیهای شدید به درستی مورد توجه و کنترل قرار گیرند، امکانات وسیعی در اختیار طراح قرار می دهد که در هیچ ماده دیگر قابل دستیابی نیست.

فولاد، آلیاژی از آهن و کربن است که کمتر از 2 درصد کربن دارد. در فولاد ساختمانی عموما در حدود 3 درصد کربن و ناخالصیهای دیگری مانند فسفر ، سولفور ، اکسیژن و نیتروژن و چند ماده دیگر موجود می باشد . ساخت فولاد شامل اکسیداسیون و جدانمودن عناصر اضافی و غیر ضروری موجود در محصول کوره بلند و اضافه کردن عناصر مورد نیاز برای تولید ترکیب دلخواه است. برای ساخت فولاد، از چهار روش اصلی استفاده می شود. این روشها عبارتند از: روش کوره باز، روش دمیدن اکسیژن، روش کوره برقی، روش خلاء. آنچه فولاد را به عنوان یک مصالح ساختمانی مناسب معرفی کرده می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • تغییر شکل در اثر بارگذاری و ایجاد تنش یکنواخت. – وجود خاصیت الاستیک و پلاستیک   .
 • شکل پذیری – . خاصیت چکش خواری و تورق. – خاصیت خمش پذیری.
 • خاصیت فنری و جهندگی. – خاصیت چقرمگی. – خاصیت سختی استاتیکی و دینامیکی.
 • مقاومت نسبی بالا. – ضریب ارتجاعی بالا. – جوش پذیری. – همگن بودن .
 • امکان استفاده از ضایعات. – امکان تقویت مقاطع در صورت نیاز. (محمود گلابچی 0931)

پیمانکاری استیل سازه مجری سیار کلیه کارهای سبک و سنگین اسکلت فلزی اعم از  خورده کاری یا برش کاری یا تقویت سازه فلزی یا ساخت یا نصب اسکلت فلزی

   2 –1–  انتقال بار در سازه های فولادی: 

سازه های فولادی مشتمل بر تعدادی تیر و ستون به شکل قاب و نیز شامل تعدادی تقویت کننده، به منظور ایستایی بیشتر می باشد. بدیهی است انتقال بارهای افقی و قائم از طریق این اجزاء صورت می گیرد. به این صورت که:

 • سقف، بارهای عمودی را تحمل کرده و بصورت افقی، از طریق تیرها به تکیه گاه های تیر منتقل می کند .
 • سیستم باربر قائم ( ستونها )، بارها را از تکیه گاه های دو سر تیر به فونداسیون انتقال می دهد .(علیرضاکافیان 1931)

– همچنین سیستم های مهاربندی قائم و افقی، بارهای جانبی ناشی از باد ،زلزله، فشار زمین و… را به فونداسیون ها منتقل م ینمایند  .

ماهیت انتقال بار از طریق تیرها به تکیه گاه ها و روش قرارگیری تیرها ( تیر ریزی ) به عوامل زیر بستگی دارد:

 • نوع مقطع قابل استفاده با توجه به طراحی معماری.
 • فواصل تکیه گاه ها و طول دهانه تیر با توجه به طراحی سازه ها.
 • روش انتقال بار توسط اجزای باربر.
 • سیستم تکیه گاهی انتخاب شده ( صلب ، نیمه صلب ، ساده .) (محمود گلابچی 0931)