منابعتامین مالی

مستقیما توسط نهادی که صاحب امتیاز آن است تامین می شود

منابع مالی این خبرگزاری ها تماما توسط بخش خصوصی(حقیقی یا حقوقی) تامین می شود

میزان بودجه

ردیف بودجه مشخصی در سازمان متبوع خود دارند و ممکن است با توجه به تغییر سیاست ها و خط مشی ها سالانه درصد کمی تغییر کند

بودجه ریزی این خبرگزاری ها بسته به میزان منابع مالی، سیاست های سالانه و یا حتی مقطعی، میزان توقعات و انتظارت صاحب امتیاز متغیر است. با این حال در مقایسه با همتایان دولتی معمولا از بودجه بسیار کمتری برخوردار هستندد

جهت گیری و خط مشی

خط مشی این خبرگزاری ها هم راستا و همسو با سازمان متبوع خود و در نهایت در جهت تایید و تبلیغ سیاست ها و برنامه های دولت است

جهت گیری این خبرگزاری ها اگرچه هیچ گاه صراحتا اعلام نمی شود اما در مرامنامه ها و خط مشی داخلی تبیین و به کارکنان ابلاغ شده و عموما رویکردی انتقادی به سیاست های دولتی، جناحی، حزبی و … دارند که نهایتا در جهت تامین منافع افراد حقیقی و یا حقوقی است که منابع مالی آن را تامین می کنند

نیروی انسانی

نیروی انسانی این خبرگزاری ها (قراردادی و رسمی) طرف قرارداد سازمان متبوع خبرگزاری هستند. معمولا مدیران و اتاق فکر این خبرگزاری ها از میان کارکنان باسابقه به ویژه ادارات روابط عمومی آن سازمان دولتی و با حکم مستقیم ریاست آن سازمان انتخاب می شوند.

نیروی انسانی این خبرگزاری ها عموما از میان نیروهای متخصص غیرجناحی و یا دارای تمایلات خاص سیاسی که سابقه کار در رسانه های مختلف را دارند انتخاب می شوند.

هدف و
چشم انداز

اهداف کلی این خبرگزاری ها در راستا با اهداف سازمان متبوع و در جهت تایید، تبلیغ و ترویج آن اهداف و برنامه ها عمل می کنند.

هدف و چشم انداز کلیاین خبرگزاری ها تامین منافع و خواسته های بخش ها و یا نهادها و یا تفکراتی خارج از دایره حاکمیت از طریق تاثیرگذاری در زمینه های تخصصی و یا عمومی است.

۲-۶وب سایت های خبری

رسانه های دیجیتال از اقتضائات عصر ارتباطات هستند و همزمان با گسترش فناوری های نوین ارتباطی، این نوع رسانه ها در جوامع مختلف ظهور پیدا کردند البته به فراخور نقشی که بر عهده دارند تامین کننده اطلاعات به مردم در حوزه های مختلف نیز هستند.
کارکرد رسانه های دیجیتال محدود به نرم افزارهای آموزشی و کمک آموزشی نیست، رسانه های خبری آنلاین و سایت های اطلاع رسانی هم از کارکردهای رسانه های دیجیتال هستند که میزان اثرگذاری و آگاهی بخشی آنها به مخاطبان فضای مجازی، بیشتر از دیگر کارکردهای آن است.
در کشور ما فراوان اند رسانه های که به شکل رسمی و غیر رسمی در فضای مجازی کار می کنند، البته از بدو ورود آنان که در حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی فعالیت می کنند و در واقع نقش جایگزین مطبوعات را بر عهده گرفته اند.
از دلایل تکثیر این گونه رسانه ها، سهولت در راه اندازی و عدم محدودیت نسبت به دیگر رسانه ها نظیر خبرگزاری و مطبوعات است. به همین دلیل رسانه های دیجیتال در عرض چند روز و در قالب گروه های چند نفره می توانند شروع بکار کنند.
اما از چند سال گذشته تا امروز که روی آوردن به این نوع رسانه ها در کشور بیشتر شده، چه نگاهی بر این نوع رسانه ها توسط مسئولان حاکم بوده است؟
با نگاهی به عملکرد مسئولان و دستگاه های تصمیم گیرنده به این نکته اساسی دست می یابیم که نگاه به رسانه های دیجیتال نگاه تهدیدی است نه نگاه فرصت.
با گذشت چند سال از عمر این نوع رسانه ها، هنوز قانون مشخصی برای آن نداریم و علی رغم تذکرهای به جا یا نابجا، تا امروز قانونی برای آن نوشته یا تصویب نشده و باید با رسانه ای غیر از جنس خود (قانون مطبوعات) که سنخیتی با آن ندارد پیروی کند.در حوزه نظارت هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها به راه اندازی سایتی به نام ساماندهی بسنده کرده است. سایتهای خبری – تحلیلی گویی تنها با چند واژه عجین شده اند : تذکر در قالب شفاهی و کتبی ، فیلتر ، محکومیت ، بسته شدن فضای مجازی و …

جدول۲-۲ تفاوت و تمایز خبرگزاریهاو سایت های خبری

شاخص خبرگزاری سایت خبری
نوع مجوز
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir