ملزم به دریافت مجوز ویژه خبرگزاری از معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند

ملزم به دریافت مجوز ویژه سایت خبری از معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند

میزان تولید خبر

روزانه بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ خبر تولید می کنند

روزانه بین ۵ تا ۱۰ خبر تولید می کنند

حیطه فعالیت

مستقیما توسط ۹ خبرگزاری به صورت عمومی در حوزه های مختلفی چون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… فعالیت می کند. برخی خبرگزاری ها صرفا در یک حوزه تخصصی کار می کنند مانند خبرگزاری قرآنی یا خبرگزاری کشاورزی

سایت های خبری پربازدید عموما در حوزه های مختلف فعالیت می کنند اما بیشتر سایت های خبری به شکل تخصصی در یک حوزه به ویژه حوزه هایی چون اقتصاد، فرهنگ و یا سیاست فعالیت می کنند

میزان بودجه

بودجه خبرگزاری ها با توجه به حجم و ساختار سازمانی آن ها تعریف می شود. ولی به دلیل حوزه های متعددی که پوشش می دهند عموما در میان رسانه های مجازی بالاترین بودجه را دارند

بودجه اکثر سایت های خبری محدود و در مقایسه با خبرگزاری ها بسیار کمتر است

جهت گیری و خط مشی

خبرگزاری ها معمولا سعی می کنند بی طرف و همه سو نگر عمل کنند و جهت گیری سیاسی خود را چندان نمایان نکنند با این حال خط مشی اصلی آن ها تاثیرگذاری در حوزه تولید و انتشار خبر است

سایت های خبری عموما هر کدام جهت گیری و خط مشی خاص در حوزه های مختلف دارند. به خصوص در مورد مسائل سیاسی طیف و جناح سیاسی مشخصی دارند که از نوع پوشش خبری آن ها قابل رصد است

نیروی انسانی

خبرگزاری های معتبر با توجه به حجم فعالیت و میزان تولید خبر خود، حداقل ۲۰ و حداکثر ۱۵۰ نیرو در استخدام خود دارند

سایت های خبری حداقل ۵ نفر و حداکثر ۳۵ نفر نیروی انسانی در اختیار دارند

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی خبرگزاری ها مانند رسانه هایی چون روزنامه و یا مجلات بزرگ تعریف می شود و متشکل از صاحب امتیاز، سردبیر، مدیران و دبیران سرویس های مختلف، خبرنگاران و تیم فنی، مالی و اداری است

سایت های خبری ساختار سازمانی محدود و کوچکی دارند و عموما با ادغام کردن مسئولیت های مختلف، شامل بخش سردبیری، تعداد محدودی دبیرسرویس و چند خبرنگار به همراه تیم فنی و اداری و مالی هستند

حوزه نفوذ و مخاطبان

خبرگزاری های غیرتخصصی مخاطبان خود را عموم مردم تعریف می کنند و خبرگزاری های تخصصی هم معمولا تمام افراد مرتبط با حوزه تخصصی خود را به عنوان مخاطب بالقوه خود در نظر دارند

دایره و میزان نفوذ سایت های خبری بسیار کمتر از خبرگزاری ها است. هر چند این سایت ها با بهره گرفتن از خبرهای غیرتولیدی سعی می کنند حداکثر مخاطب ممکن را به جمع بازدیدکننده های خود اضافه کنند

 

۲-۷ پیشینه پژوهش

تاریخ مطالعات مرتبط با نقش رسانه‌ها در جامعه همزاد مطالعات نوین علوم انسانی در سده‌های اخیر است. از همان روزهای نخستین ورود رسانه‌های جمعی مکتوب تاثیرگذاری چون روزنامه‌، پژوهش‌های بسیاری در این خصوص صورت گرفته و کماکان بررسی نقش، تاثیرگذاری، تهدیدها و فرصت‌ها رسانه‌های جمعی در جامعه یکی از زمینه‌های موردعلاقه پژوهشگران علوم انسانی به‌ویژه فعالان، کارشناسان، اساتید و دانشجویان علم ارتباطات است.

۲-۷-۱ مطالعات مرتبط با روابط رسانه‌ها و حکومت‌ها

مطالعات و پژوهش‌هایی که ارتباط رسانه‌ها و حکومت‌ها را نیز مورد کنکاش قرار داده‌اند به عنوان زیرمجموعه‌ای از گستره مطالعات رسانه‌ای همیشه موضوعی جذاب و البته چالش‌برانگیز بوده که مشتاقان آن به بهانه‌های مختلف و یا با تولد رسانه‌های جدید به سراغ آن رفته‌اند. پژوهش‌هایی که اغلب در پی این پرسش اولیه بوده‌اند که دریابند رسانه‌ها و حکومت‌ها چه روابطی می‌توانند با یکدیگر برقرار کنند و در برقراری این گونه روابط چه مزایا و مضراتی برای طرفین قابل تعریف است. تحقیقاتی که دامنه و طیف علاقه‌مندی آن‌ ها می‌تواند از ایجاد موانع و محدودیت‌های رسانه‌ها توسط حکومت‌ها تا کارکردهایی که رسانه‌ها می توانند برای حاکمیت‌های مختلف در ارتباط با پیشبرد اهداف ملی و یا بین المللی آن‌ ها داشته باشند را شامل می‌شود.
روابط رسانه‌ها و حاکمیت‌هایی که زمام امور جوامع زیست رسانه را در دست دارند همیشه متاثر از متغیرهای گوناگونی بوده است. در بسیاری از جوامع حکومت‌ها هنوز رسانه‌ها را نهادی تاثیرگذار اما در جهت عکس منافع خود می‌بینند که همیشه باید برای مهار آن از قبل برنامه‌هایی مدون تدارک دید. اندیشه‌ای که معمولا به انحصار در فضای رسانه ای منجر می شود و روزنه‌های حیات رسانه‌های مستقل، منتقد و خارج از مالکیت و یا سیطره حاکمیت را می بندد و یا بسیار تنگ می کند. در طرف مقابل اما بسیاری دیگر از حکومت‌ها در جوامعی که رسانه‌ها را به عنوان ضامن و پاسدار ارزش‌های جامعه پذیرفته‌اند حاکمیت نه تنها مالکیت دیگری(بخش خصوصی) را بر رسانه می پذیرد که درقبال سهولت، امنیت و بقای چنین مالکیتی نقش و وظایفی برای خود تعریف کرده است. انحصار رسانه ای البته می‌تواند بدون نقش‌آفرینی رسانه‌ها نیز رخ دهد. آنجا که حضور انحصاری و یا همراه با رانت بخش معدودی از صاحبان سرمایه بر بازار رسانه‌ها سنگینی می‌کند معمولا فضایی که به وجود می‌آید دست کمی از انحصار دولتی در رسانه‌ها نخواهد داشت. به هر روی مسئله مالکیت رسانه‌ها همیشه یکی از دغدغه‌های اساسی هم برای دولتمردان و حاکمان بوده و هم برای صاحبان سرمایه و متخصصان و کارشناسان رسانه‌ای که پا در این عرصه می گذارند. بن بگدگیان اعتقاد دارد مالکیت رسانه باید تابعی از بازار آزاد باشد که همیشه نظارت و پایش دولت را بر سر خود حس کند اما هیگچاه نگران هجوم دولت برای تصاحب منافع بخش خصوصی نداشته نباشد. رسانه‌ها زمانی می‌توانند برای جامعه و درنتیجه اداره‌کنندگان آن تاثیرات مفیدی به همراه داشته باشند که در گام نخست بر سر مهم‌ترین نگرانی خود یعنی مسئله مالکیت دغدغه‌ای نداشته باشند. انحصار رسانه‌ای چه در دست دولت‌ها باشد چه جناح‌های سیاسی و کسانی که در پی قدرت هستند؛ تنها جامعه را از آنچه که می‌تواند نگهبان همیشه بیدار آن باشد محروم خواهد کرد (بگدیکیان،۳۸۶:۱۳۷۵). مالکیت بخش خصوصی بر رسانه‌ها اگرچه در بیشتر قوانین کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده و برای آن مقررات حمایتی نیز وضع شده اما صاحبان سرمایه در استیفای چنین حقی معمولا دردسرهای زیادی خواهند داشت. حکومت‌ها به شکل طبیعی میل به انحصار در مالکیت رسانه‌ها دارند. با اینکه رسانه‌ها معمولا در دوراهی منافع ملی و جلب رضایت مخاطبان طرف اول را برتری داده‌اند با این حال به‌ویژه در کشورهای جهان سوم؛ دولت‌ها رسانه‌های غیردولتی را یک عنصر نامطلوب می‌پندارند هرچند ممکن است حاضر نباشند این عقیده را به صراحت بیان کنند (همان:۲۰۵).

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.