دانلود پایان نامه

معمول ترین بعد سلامتی، سلامت جسمی است که نسبت به ابعاد دیگر سلامتی ساده تر می‌توان آنرا ارزیابی کرد.سلامت جسمی درحقیقت ناشی ازعملکرد درست اعضای بدن است. از نظر بیولوژیکی عمل مناسب سلول‌ها و اعضای بدن و هماهنگی آنها با هم نشانه سلامت جسمی است. به عنوان نمونه بعضی از نشانه های سلامت جسمی عبارتست از : ظاهر خوب و طبیعی، وزن مناسب، اشتهای کافی، خواب راحت و منظم، اجابت مزاج منظم، جلب توجه نکردن اعضای بدن توسط خود فرد، اندام مناسب، حرکات بدنی هماهنگ، طبیعی بودن نبض و فشار خون و افزایش مناسب وزن در سنین رشد و وزن نسبتا ثابت در سنین بالاتر و…(سید نوزادی1384: 4).براین اساس هدف از مطالعه حاضربررسی سلامت سالمندان شهرستان خرم آباد در دو بعد سلامت جسمی و روانی می باشد. می توان گفت با توجه به اینکه سلامت جسمی و روانی و سلامت اجتماعی و محیطی سالمندان در ارتقای کیفیت زندگی این دسته از افراد نقش مؤثری دارد و علاوه بر آن، متغیر های مذکور غالباً به عنوان شاخص های اصلی سنجش سطح کیفیت زندگی در نظر گرفته میشوند.
ارتقای سلامتی فرایندی است که طی آن مردم قادر می شوند بر سلامت خود کنترل داشته و آن را بهبود بخشند، بهبود کیفیت زندگی سالمندان از طریق پیشگیری از بیماری ها شامل پیشگیری و مراقبت از مشکلاتی است که با سالمند شدن افراد شیوع می یابند، مانند بیماریهای غیرواگیر و صدمات فیزیکی، پیشگیری هم به پیشگیری سطح اول ( مثلاً اجتناب از مصرف توتون )، هم به پیشگیری سطح دوم (غربالگری برای شناسایی زود هنگام بیماری های مزمن)و نیز به پیشگیری سطح سوم (مراقبت و درمان مناسب بیماریها)اشاره دارد. تمام اینها به کاهش خطر معلولیت کمک می نماید. خط مشی های پیشگیری ازبیماری ها(که ممکن است شامل بیماری های عفونی نیز باشد)در هر سنی باعث صرفه جویی اقتصادی میگردد(توکلی قوچانی و همکاران 1382: 38).
تحقیق حاضردر صدد است تا ضمن بررسی سلامت جسمی و روانی سالمندان شهرستان خرم آباد، میزان تأثیر متغیر های اجتماعی جمعیتی و اقتصادی را بر سلامت این گروه از افراد را بررسی نماید. بر این اساس میتوان گفت تحقیق حاضر در حوزه جمعیت شناختی اجتماعی قرار گرفته است و به نظر می رسد که نیاز به مطالعه و بررسی از ابعاد مختلف دارد. امید است نتایج تحقیق بتواند راه گشای برخی مشکلات سالمندان باشد. لازم به ذکر است که جامعه آماری در بیشتر مطالعات انجام شده پیرامون سنجش سطح کیفیت زندگی در حوزه پزشکی و بهداشت، افراد مبتلا به بیماری های مختلف بوده اند. به عبارتی با در نظر گرفتن نوع بیماری، کیفیت زندگی بیماران با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد مورد سنجش قرار میگیرد. در حالیکه جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه سالمندان بالای60 سال ساکن شهرستان خرم آباد تشکیل می دهد.
توجه به مسئله سالمندی و نیازهای دوران سالمندی یک ضرورت اجتماعی می باشد. با در نظر گرفتن نیازهای خاص این دوران توجه به کیفیت زندگی وسلامتی درسالمندان امر مهمی است که عمدتاً مورد غفلت قرار میگیرد.با کاهش شدید باروری وبهبود وضعیت بهداشتی جامعه و افزایش امید زندگی و افزایش قابل توجه تعداد سالمندان، نه تنها طول عمر بلکه بایستی سلامت زندگی و سالم پیر شدن آنها ارتقا یابد. زندگی طولانی تر باید همراه با مشارکت و امنیت باشد. سالمندی پویا فرایند بهینه سازی فرصتها برای سلامت، مشارکت و امنیت به منظور بهبود کیفیت زندگی افراد رو به سالمندی است. سالمندی دوره ای از زندگی است که طی آن سالمندان در معرض تهدیدات بالقوه ای نظیر ابتلا به بیماری های مزمن، تنهایی، انزوا، عدم برخورداری از حمایت های اجتماعی و به دلیل ناتوانی های جسمی و ذهنی در موارد زیاد استقلال فردی خود را از دست می دهند. این عوامل می تواند منجر به کاهش کیفیت زندگی و سلامتی آنها شود. درمجموع با توجه به نتایج برخی مطالعات انجام شده در ایران(نجات و دیگران1385: 1-12). با توجه به ساختار جمعیتی ایران در حال حاضر و ادامه این روند در آینده، جامعه ایران نیازمند اتخاذ سیاستهای بنیادی جهت رفاه و بهبود وضعیت بهداشتی واقتصادی اجتماعی سالمندان است. براین اساس بررسی مسائل ومشکلات سالمندان و بررسی وضعیت موجود در آنان پژوهش هایی را در این زمینه می طلبد.
بدیهی است تحقیقات کاربردی از ابعاد مختلف می تواند مسائل ومشکلات سالمندان را مورد بررسی قرار داده و با ارائه راهکارهای عملی و کاربردی، راه گشای مشکلات و مسائل سالمندان از ابعاد مختلف باشند. با توجه به این مسئله که سلامت سالمندان ابعاد گوناگونی دارد که همه جنبه های زندگی از قبیل تأمین وارضای نیازهای اساسی و نیز جنبه های والاتر نظیر خود تحققی افراد، ارتقاء شخصی و… رادر برمیگیرد. ازاین روشناخت این ابعاد و عوامل اجتماعی، جمعیتی و اقتصادی مؤثر بر سلامت جسمی و روانی در سالمندان در این پژوهش میتواند برنامه ریزان را در جهت دادن به سیاستها و برنامه ریزیهای توسعه کمک کند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تصویر بدنی از حیات بشری
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید