دانلود پایان نامه

دسته دیگر سیاست‌هایی که مورد توجه دولتهای رفاهی قرارگرفته است اتخاذ سیاستها و قوانینی در حمایت از زنان شاغل جهت ایجاد تعادل بیشتر میان دنیای کار و خانواده است. می¬توان توجه به این مهم را ناشی از تفاوت توانایی‌های میان زنان و مردان و ‌‌‌‌نقش‌های متفاوتی دانست که آنها در سراسر زندگی فردی، خانوادگی بر عهده دارند که در مورد زنان مسئولیت نگهداری از فرزندان و انجام کارهای خانگی از جمله این موارد به شمار می‌رود که دریافت حمایت بیشتر از سوی نظام‌های رفاهی را ضروری می¬نماید. اما رویکرد دولت¬ها بر حسب ایدئولوژی¬های جنسیتی¬شان در حوزه اشتغال زنان در نوع سیاست¬های حمایتی که به کار می¬برند، متفاوت خواهد بود. در برخی ایدئولوژی¬ها سیاست¬های برابری جنسیتی در افق سیاست¬گذاری‌های اشتغال زنان جزء حمایتی سیاست¬های آنها محسوب می¬شود در صورتی که برخی دیگر الگوی حمایتی ایجاد عدالت جنسیتی را در دستور کار خویش قرار می¬دهند. لذا نظام سیاست¬گذاری اجتماعی طیف بسیار وسیعی از قوانین و مقررات را برای تنظیم روابط کاری و تضمین شرایط مناسب کار کردن و همچنین برخورداری از مزایای ناشی از کار وضع کرده است که بر رفاه شاغلان و خانواده¬های آنان تأثیرگذار است. ازجمله مهم¬ترین موارد این مقررات و تمهیدات می¬توان به محورهای زیر اشاره کرد:
1- تعیین حداقل دستمزد
2- تعیین حداقل سن برای اشتغال
3- شرایط بهداشتی و فیزیکی محیط کار
4- بیمه درمانی فرد شاغل و افراد تحت تکفل وی
5- مستمری از کار افتادگی یا معلولیت موقت یا دائم
6- مزایا (فوق العاده¬ها) ضمن کار (نظیر اعتبارهای مالیاتی)
7- مقررات مربوط به تعادل بین دنیای کار و دنیای خانواده
8- حمایت از اشتغال (شرایط استخدام و اخراج)
9- بازنشستگی
10- ایمنی فضای شغلی (فراهم نمودن فضای شغلی از لحاظ بهداشتی و فیزیکی متناسب با ویژگی¬های روحی- جسمی‌زنان و همچنین ایمن¬سازی فضای شغلی به جهت عدم اختلاط آسیب¬زای زنان و مردان و بر هم خوردن آرامش روحی- روانی آنها (تاج مزینانی،1388).
دولت¬ها تلاش می¬کنند با تصویب قوانین مختلف از مشکلات اشتغال زنان در راستای ایجاد عدالت جنسیتی وخانواده محوری بکاهند. رویکرد هرکدام از نظام¬های رفاهی و دولت¬های رفاهی در اتخاذ نوع سیاست¬های به کار گرفته شده، بسته به نوع نظام فکری آنها که منبعث از ایدئولوژی رفاهی غالب در آن دولت می¬باشد خواهد بود. به عنوان مثال در راستای تأکید بر الگوهای خانواده¬محور در مکتب اسلام، در یک نظام اسلامی‌تمامی ‌سیاست¬ها و قوانین در جهت حمایت از حفظ و استحکام خانواده و همچنین رشد و تعالی وجودی زن و سلامتی جسم و روح آنان بوده وهمچنین سیاست¬های کاهش تعارضات میان انجام مسئولیت¬های اجتماعی زنان و خاصه اشتغال آنان با مسئولیت¬های خانوادگی و فردی زنان در محیط خانواده از طریق اصلاح ساختار شغلی(اشتغال نیمه وقت بانوان،…)، ارائه تسهیلات شغلی برای انجام وظایف مادری و حمایت از مادران شاغل چون مرخصی¬های دوران بارداری، زایمان و اصلاح ضوابط شغلی متناسب با ویژگی¬های زنان (کاهش سن بازنشستگی زنان، بازنشستگی پیش از موعد زنان با20 سال سابقه کار) اعمال می¬شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ساختار اجتماعی از دیدگاه با سیل برنشتاین
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید