• این تحقیق در قلمرو شرکت آدیداس انجام شده و امکان دارد برای تعمیم و یا استفاده از آن در سایر شرکت‌ها و زمینه‌ها محدودیت‌هایی وجود داشته باشد.
 • برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

 • کمبود پایان‌نامه‌ها و تحقیقات میدانی داخلی در ارتباط با موضوع شیفتگی به برند را نیز می‌توان به عنوان یکی دیگر از محدودیت‌های پژوهش بیان کرد.
 • ۶-۵ – پیشنهادات برای تحقیقات آتی

  • این تحقیق تنها به شناسایی تعدادی از عوامل موثر بر شیفتگی به برند پرداخته است و ممکن است متغیر‌های مستقل دیگری نیز وجود داشته باشند که بر این مفهوم موثر باشند. به محققان آتی پیشنهاد می‌شود تا به کشف و بررسی سایر عوامل به‌وجود آورنده حس شیفتگی که در این تحقیق ذکر نشده‌اند بپردازند.
  • این تحقیق در زمینه صنعت پوشاک انجام شده و ممکن است نتوان آن را به سایر صنایع تعمیم داد. بنابراین به محققان توصیه می‌شود که مدل به‌دست آمده در این پژوهش را در سایر صنایع نیز آزمایش کنند.
  • یکی از موضوعات مرتبط با ارتباطات برند-مصرف‌کننده بررسی عوامل موثر بر شیفتگی به برند خدماتی است. مانند هتل‌ها، رستوران‌ها، مراکز آموزشی، خیریه‌ها و … . پیشنهاد می‌شود که محققان آتی بر روی این موضوع تحقیق کنند.
  • در این تحقیق تنها بر یک برند (آدیداس) تمرکز شده است. در تحقیقات آتی می‌توان برندهای بیشتری را در پژوهش دخالت داد و یا حتی بدون تاکید بر برندی خاص احساس کلی مصرف‌کنندگان را نسبت به هر برندی که شیفته آن هستند سنجید.
  • همچنین همان‌طور که پیش از این گفته شد متغیر حس تعلق به جامعه برند که از تحقیق برکویست و بچ‌لارسن به مدل پژوهش حاضر اضافه گردید، در تحقیق مذکور ابتدا به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی هویت برند با شیفتگی به برند در ارتباط بوده است و در ادامه پس از اصلاح مدل، برکویست و بچ‌لارسن به تاثیر مستقیم آن بر روی متغیر شیفتگی پی بردند. در شرایط حاضر و با توجه به بیگانه‌بودن مصرف‌کنندگان به حس تعلق به جامعه برند شاید شناساندن این احساس به مصرف‌کننده ایرانی از طریق مطالعه غیرمستقیم این متغیر در ارتباط با شیفتگی به برند و در نظر گرفتن آن به عنوان جزئی از هویت و یکپارچگی مصرف‌کننده با برند رویکرد بهتری باشد. پیشنهاد می‌شود که در پژوهش‌های آینده این نکته در نظر گرفته شود.
  • در این تحقیق تنها از ابزار پرسشنامه برای شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند استفاده شده است. پیشنهاد می‌شود که در تحقیقات آتی از روش‌های کیفی مانند مصاحبه‌های عمیق، گروه‌های کانون و یا تکنیک‌های بازاریابی عصبی نیز استفاده گردد.

  منابع و ماخذ
  پیوست۱ – پرسشنامه
  پاسخگوی گرامی :
  با عرض سلام و احترام این پرسشنامه طراحی شده تا در یک پژوهش دانشگاهی تحت عنوان ” عوامل موثر در شیفتگی به برند adidas” مورد استفاده قرار گیرد، به همین دلیل از شما تقاضا می‌شود در پیشبرد آن ما را یاری فرمائید و مطمئن باشید اطلاعات شما کاملا محرمانه و به دور از هر گونه سوء‌استفاده محفوظ خواهد ماند.
  با سپاس از شما
  یاسمن کریم‌پور
  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – گرایش بازاریابی
  دانشگاه علامه طباطبایی
  ykarimpour@yahoo.com
  نحوه تکمیل :با توجه به نظر و احساسی که به برند مورد نظر (adidas) دارید ، نظر خود را در ارتباط با هر یک از موارد پرسشنامه پس از خواندن دقیق هر جمله با توجه به طیف مشخص کنید. خواهشمنداست در ارتباط با هر یک از موارد تنها یک گزینه را انتخاب نمائید.

  سوالات کاملا
  موافقم
  موافقم تاحدی موافقم نه کاملا موافقم و نه کلاملا مخالفم تا‌حدی مخالفم مخالفم کاملا مخالفم
  رفتارهای مبتنی بر اشتیاق