۵- در هنگام خرید این برند قیمت برایم اهمیت زیادی ندارد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

۶- در هنگام خرید این برند تخفیفات برایم اهمیت زیادی ندارد.

۷- حاضرم برای خرید این برند وقت زیادی صرف کنم.

۸- در اغلب اوقات از این برند استفاده می‌کنم.