۹- این برند برای من تداعی‌کننده خاطرات خوب گذشته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

۱۰- از گذشته این برند در موقعیت‌های مهم زندگی‌ام با من همراه بوده است.

۱۱- اغلب اخبار مربوط به این برند را دنبال می‌کنم.

یکپارچگی خود-برند