۲۴- به لحاظ احساسی به این برند وابسته هستم .

۲۵- این برند برای من احساسات مثبتی را به همراه می‌آورد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

رابطه درازمدت

۲۶- برای مدت طولانی این برند جزئی از زندگی من بوده است.