۳۰- در مقایسه با سایر برندهای مشابه این برند برای من ایده‌آل‌ترین است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

۳۱- این برند به انتظارات من کاملا پاسخ می‌دهد.

۳۲- احساس می‌کنم که این برند را دوست دارم.

اعتماد/اطمینان

۳۳- این برند در من حس اعتماد ایجاد می کند.