محصولات صنعت لوازم خانگی را می‌توان به دوگروه: اجزاء قطعات و محصول نهایی مصرفی، تقسیم بندی نمود که تعداد محصولات تولیدی نهائی صنعت لوازم خانگی زیاد می باشد، و طیف گسترده ای را دربر می‌گیرد. محصولات عمده این صنعت از دو منظر: تیراژ تولید و بهره مندی خانوارها، قابل بررسی است که ترتیب محصولات مذکور از هر دومنظر با ترتیب تقریباً یکسان عبارتنداز: یخچال( یخچال، فریزرو یخچال فریزر)، اجاق گاز، آبگرمکن، تلویزیون رنگی، بخاری، کولر آبی و ماشین لباسشویی.
تولید یخچال در ایران از سال ۱۳۳۹ آغاز شده، و تولید کنندگان علاوه بر مدلهای قدیمی اقدام به تولید مدلهای جدید نیز نموده اند. بطوریکه در حال حاضر چند شرکت، یخچال بدون برفک خود را براساس مدل خریداری شده از شرکتهای الجی[۱۸]، سامسونگ[۱۹] و… تولید می‌نمایند. قدمت تولید یخچال در کشور و عدم پیچیدگی فناوری در این کالا باعث می‌شود که شرکتهای داخلی با کمی تلاش و ایجاد واحدهای طراحی صنعتی، تحقیقات و گسترش شبکه پشتیبانی و فروش بتوانند در گام اول کشورهای هم مرز با ایران را تغذیه نمایند، زیرا به لحاظ جغرافیایی موقعیت ایران برای صادرات به این کشورها به عنوان یک مزیت مطرح است.
۲-۲-۱-۳ وضعیت تولید یخچال در ایران
دو کالای ماشین لباسشویی و انواع یخچال و فریزر در زمره کالاهای منتخب صنعتی وزارت صنایع و معادن جهت پایش آمار تولیدات می‌باشند که میزان تولید کالاهای مذکور طی سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۷ وفق جدول (۳) می‌باشد:
جدول۲-۱ آمار تولید یخچال، ۱۳۸۷- ۱۳۸۰

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

ردیف نام محصول   سال
واحدسنجش ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷
۱ انواع یخچال و فریزر هزار دستگاه ۴/۹۱۷ ۴/۹۷۸ ۹۴۶ ۷۹۹ ۵/۱۲۴۲ ۱/۹۲۶ ۱۱۱۴ ۹۱۹

ماخذ: دفتر آمارو فرآوری داده ها- وزارت صنایع و معادن]۱۲[
۲-۲-۱-۴ وضعیت واردات یخچال در ایران