آگهی تبلیغاتی نیز به کلیه فعالیتهای مربوط به ارائه پیام در مورد یک محصول که به صورت غیرشخصی و توسط یک رسانه مشخص در قبال پرداخت هزینه معین اطلاق می‌گردد گفته می‌شود.
به طور کلی سیاست تبلیغات می‌تواند در ایجاد آگاهی، ایجاد شرایط مناسب برای آگاهی های تأثیر گذار و همچنین در زمانی که خریدار تلاش می‌کند میان دو کالای مشابه یکی را انتخاب نماید می‌تواند در تصمیم گیری وی در انتخاب موثر واقع گردد.][۱]۲ [۳][
د) توزیع[۳۵] : توزیع و مکان ساده ترین واژه درچهار پی است و در عین حال نقش]۳[ بسیار مهمی را در آن بازی می‌کند. توزیع به زبان ساده یعنی رساندن محصول مورد نظر مشتری در زمان مطلوب به مکان مورد نظر می‌باشد. معمولاً کانالهای توزیع با توجه به نیازهای بازار شکل می‌گیرند. کانال توزیع شبکه سازماندهی شده ای از مؤسسات و کارگزارانی است که با همکاری یکدیگر کلیه فعالیتهای مورد نیاز جهت ارتباط تولیدکنندگان با مصرف کنندگان برای انجام وظایف بازاریابی را به عهده دارند. با توجه به این تعریف جریان فیزیکی کالا از طریق کانالهای توزیع می‌باشد. کانال ها شامل گروه های هماهنگ شده ای از افراد یا شرکت ها هستند که با انجام وظایف خود مطلوبیت کالا ها و خدمات را بیشتر می‌نمایند. انواع عمده مطلوبیت کانال ها عبارتست از: مطلوبیت مکان، ترکیب کالا و اطلاعات. از آنجا که این مطلوبیت ها میتوانند منبع عمده مزیت رقابتی و ارزش کالا باشند، انتخاب راهبرد (استراتژی) مناسب برای کانالهای توزیع یکی از تصمیم گیریهای کلیدی است که مدیران بازاریابی باید اتخاذ نمایند. اگرچه ممکن است بعضی از شرکتها خود وظایف کانالها را انجام دهند، اما معمولاً چندین سازمان به طور جمعی و شبکه ای در زمینه های گوناگون توزیع مانند حمل و نقل، خدمات، جور کردن، جدا کردن و بسته بندی مجدد فعالیت می‌کنند. سازمان هایی که این فعالیتها را به عهده دارند واسطه ها، دلالها یا فروشندگان مجدد نامیده می شوند. کانالهای بازاریابی باید ضمن توجه به ویژگی ها و شرایط فعلی.
در بازار، پیش بیبنی فروش آینده را نیز مد نظر داشته و توانایی انعطاف پذیری و مقابله با تغییرات را دارا باشند. باید توجه داشت که یکی از مشکلات عمده کشورمان در امور اقتصادی و بازرگانی کاستیها و ضعفهای مربوط به شیوه توزیع است.
محل
کانال های توزیع
پوشش کالا
مکان های عرضه
طبقه بندی
حمل ونقل
تدارکات
انبارها
تبلیغات
آگهی تبلیغاتی
فروشندگی شخصی
تبلیغات فروش
روابط عمومی
محصول
تنوع
کیفیت
طراحی
ویژگی
نام تجاری
بسته بندی
خدمات
قیمت
قیمت رسمی
تخفیفات
پاداشها
مهلت پرداخت
شرایط اعتبار
شکل ۲-۳ چهار پی(P) ترکیب عناصر بازار یابی
وقتی شرکت در مورد استراتژی کلی بازاریابی به تصمیم مشخصی رسید، می‌توان برنامه ریزی جزئیات آمیخته بازاریابی راشروع کند در واقع مفهوم آمیخته بازاریابی، مسیر عملکرد سازمان را با بهره گرفتن از یک سری متغیر های قابل کنترل و محیطی که عوامل غیر قابل کنترل زیادی دارند، مشخص می‌کند.][۱]۲ [۳][
۲-۲-۲-۱۰ رفتار مصرف کننده
تصور عمومی‌بر این است که رفتار مصرف کننده، چگونگی خرید کالاها و خدمات توسط افراد می‌باشد، اما در واقع رفتار مصرف کننده چیزی بیشتر از خرید کالاها و خدمات توسط افراد است. رفتار مصرف کننده را به طور کلی چنین تعریف می‌نمایند: تصمیم نهایی مصرف کننده با توجه به اکتساب، مصرف و خلاص شدن از کالاها، خدمات، زمان و نظرات بخشهای مختلف تصمیم گیری در یک دوره زمانی می‌باشد.
رفتار مصرف کننده تنها چگونگی خرید کالاها را شامل نمی‌شود، بلکه شامل استفاده از خدمات، فعالیتها و عقاید نیز می‌باشد. فعالیتهائی مانند مسافرت کردن، رفتن به دندانپزشکی، ثبت نام برای کلاسهای آموزشی و غیره همگی جزء مواردی هستند که رفتار مصرف کننده آنها را شامل می‌شود. به این دلیل رفتار مصرف کننده شامل کالاها، خدمات، فعالیتها و عقاید می‌باشد و تلاشهای بازاریابی برای رفع نیازهای افراد پیشنهاد  نامیده می‌شوند.
اگر چه حالت خرید برای بازاریابان بسیار مهم است، اما رفتار مصرف کننده تنها خرید را شامل نمی‌شود. بلکه رفتار مصرف کننده شامل سه فعالیت اکتساب، مصرف  و خلاص شدن  است.
اکتساب به روندی اطلاق می‌شود که شخص طی آن یک پیشنهاد را به دست می‌آورد. خرید تنها یکی از راه های اکتساب و به دست آوردن کالاست. مواردی از قبیل قرض کردن، مبادله پایاپای، خرید لیزینگی و غیره روش های دیگری هستند که یک شخص می‌تواند کالاها و خدمات را به دست آورد.
مصرف روندی است که از طریق آن فرد از یک کالا و یا خدمت استفاده می‌کند. علیرغم اینکه بیشتر تحقیقات رفتار مصرف کننده، اکتساب را مورد مطالعه قرار داده‌اند، مصرف هسته مرکزی رفتار مصرف کننده است و به دلایل زیر از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.
نخست اینکه مصرف کننده یک کالا پیام ضمنی سمبولیکی  را به دیگران منتقل می کند. به عنوان مثال استفاده از اتومبیلی خاص، نوع پوشش فرد، نوع فعالیتهای تفریحی همگی می‌توانند شخصیت فرد را به دیگران القاء نمایند.
دوم اینکه مصرف می‌تواند رفتارهای دیگر افراد را تحت تأثیر خود قرار دهد. به عنوان مثال انتقال تجربه منفی یک مصرف کننده به دیگرا

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

ن عاملی است که خرید و یا مصرف یک پیشنهاد را از طرف آنها تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.