دانلود پایان نامه

شیوه های همیاری در کشورهای دیگر
در نپال انواعی از گروه ها و سازمانهای تعاونی سنتی با نام گوناگون وجود دارد. یکی از انواع آن «دیکور» است که در واقع انجمن و یا تعاونی چرخشی اعتباری است که به منظور تأمین سرمایه گذاری های خصوصی تشکیل می شود.هر دیکور در دوره های یک ساله و یا دو ساله بر پایه تعداد اعضاء می چرخد. هر عضو کل مبلغ در گردش را بر اساس پیشنهاد و یا نیاز و یا قرعه دریافت می کند و وام خود را به علاوه بهره 10 درصد باز پس می دهد. دیکورهای نپال تا اندازه زیادی همانند برخی صندوق های قرض الحسنه با محور اصلی همیاری همگرا در ایران عمل می کنند، با این تفاوت که به خاطر تحریم بهره در اسلام و وفور نیات خیرخواهانه در اینجا از گرفتن بهره خودداری می شود. در عوض برای افزایش سرمایه صندوق اعضاء به میزان سهام خود می افزایند(محمدزاده، امید، 1387، 48).
نوع دیگر تعاونی سنتی در نپال «پارما» ها یا تعاونی های تبادل کار گروهی است که در میان کشاورزان و جماعت های قومی و کاست ها رایج است. در پارما کشاورزان منابع خود شامل ابزار و لوازم و نیروی کار را یک کاسه کرده، متقابلا مبادله می کنند.
شکل تکامل یافته همیاری پارما، «نوگار» نامیده می شود. نوگار یک تعاونی موقت کار در یک فصل و یا یک کار مشخص است. اهداف اولیه نوگار عبارت از کاشت ارزن، ذرت، نشای برنج، وجین کردن و درویدن محصولات اساسی است.
در دهکده «نوامه» نورستان افغانستان، زنان برای کوبیدن عناب، به صورت دسته جمعی به اصطلاع محلی به طور «عشیر» «شیپتر» به نوبت عنابهای یکدیگر را می کوبند، آرد آن را در زمستان صرف می کنند.
در تاجیکستان کارهای مشکل، گروهی به انجام می رسد… مثلا انگور چیدن، علف درویدن و غیره همه این کارها را گروه آدمانی اجرا می کنند یعنی یک روز باغ مرا، روز دیگر باغ شخص دیگر را و غیره…)(همان، 49).
در چین باستان
انجمنهای پس انداز و وام نخستین بار در چین در زمان سلسله هون 200 سال پیش از میلاد به وجود آمد، بدین ترتیب که پونک ونک که چینی منتقد و ثروتمندی بود؛ نخستین انجمن اعطای وام را که خصایص تعاونی داشت، تأسیس کرد. یکی از خصوصیات این انجمنها آن بود که محدود به گروه کوچکی در جامعه بود و مخارج اداری نداشتند. به طور مثال کسی که احتیاج به پول پیدا می کرد از بستگان و دوستان خود درخواست می کرد که انجمنی مرکب از تعداد معینی از افراد تشکیل دهند. از هر عضوی درخواست می شد که سهمیه مساوی به صندوق پرداخت کنند. هر سه ماه یکبار جلسه ای در خانه رئیس انجمن تشکیل می گردید و از اعضاء خواسته می شد که در جلسه حضور یابند. جلسات مزبور طبق اطلاع قبلی دایر می شد و از وام گیرنده تقاضا می شد که قسطی از وام دریافتی را با نرخ بهره متعلقه که قبلا روی آن توافق شده بود، پرداخت کند. میزان هر قسط مساوی مبلغ پرداختی هر یک از اعضاء بود و بهره دریافتی بطور یکسان میان وام دهندگان تقسیم می شد. یکی از خصوصیات این انجمنها این بود که هریک از اعضاء موظف بودند کتابچه ای با خود داشته و تعداد کسانی را که در هر جلسه شرکت می کردند در آن یادداشت کنند. هرگاه عضوی به عللی نمی توانست در جلسه حضور یابد سهم او با سه روز مهلت از نامبرده دریافت می گردید در صورتی که پس از انقضاء مهلت، عضو سهم خود را همچنان نپرداخته بود مشمول جریمه می گردید(همان، 51).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نقش ماهواره در ارتباطات افراد

یونان باستان
در میان مردم یونان باستان انجمنهای تعاونی وجود داشته است. زیرا که بسیاری از انجمنهای کفن و دفن آنها که به منظور آئین پرستش مردگان ایجاد شده بود بعداز مدتی به مؤسساتی حرفه ای تبدیل گردید که هدفهای اقتصادی را دنبال می کردند. این انجمنها دارای موجودیت قانونی بودند، می توانستند دارای اموال بوده و از کسی به دادگاه شکایت برند، ایجاد انجمنهای مذهبی مزبور ناشی از علاقه اعضای آنان به این موضوع بود که می خواستند بر طبق مراسم مذهبی خود به خاک سپرده شوند.
تقریبا کلیه یونانیان طبقه متوسط و پایین، عضو انجمنهای کفن و دفن بودند که برای اعضای خود مقبره ای تهیه کرده و مراسم کفن و دفن آبرومندی بجای می آورند و بعلاوه برای کمک به یکدیگر به اقداماتی می پرداختند این انجمنهای مذهبی و فرهنگی که اورگلونن وتیاسی نام داشتند؛ پیشگامان انجمنهای اقتصادی و حرفه ای که بعداً بوجود آمدند، محسوب می گردند(همان، 52).
بعضی از انجمنهای کفن و دفن به خرید عمده سوخت و نوشیدنی می پرداختند و برخی دیگر به اعضای فقیر و آنهایی که به طور ناگهانی دچار فقر و شده بودند، کمک می کردند، درحالیکه بعضی دیگر اعضای خود را ملزم می ساختند که به اعضای مسافر خود اطلاعاتی در زمینه مسافرت داده و به آنان مساعدتهایی بنمایند، حتی عده ای از تعاونیها کلیه امور فوق الذکر را با هم انجام دادند، عضویت این انجمنها نه فقط برای اتباع آزاد بلکه برای مردگان و غریبان و حتی زنان بلامانع بود، این امر نشان می دهد که انجمنهای تعاونی یونان باستان در نهایت آزادی و مساوات به فعالیت اشتغال داشتند، امور عادی انجمن توسط خود اعضاء که هر ماه تشکیل جلسه می دادند، انجام می شد و امور اجرائی انجمن در دست هیات امناء بود. هر سال یکبار مجمع عمومی تشکیل می گردید و به دنبال آن جشن و ضیافتی ترتیب می یافت. انجمن های یونانی حق داشتند مستغلات داشته باشند
شکی نیست که پس از گسترش مسیحیت، این انجمنها کانون جامعه های مسیحی را تشکیل می دادند، این موضوع واقعیت دارد که در بسیاری از مناطق آسیای صغیر، یونان و ایتالیا کلیسای مسیحی بر اساس انجمنهای کفن و دفن مذهبی بوجود آمد(همان، 53).
در آخر می توان به انجمن های اعتباری چرخشی که توضیح آن در صفحات قبل داده شده در غنا تکیه کرد و این مطلب را تمام نمود.
در غنا،30سال از وجود مؤسسات بانکداری ملی می گذرد و بیشتر روشهای ذخیره هنوز غیر رسمی است.در سال1991تخمین زده شده که55%از پول در کشور به صورت غیر رسمی ذخیره می شود. انجمنهای اعتباری چرخشی رشد کردند. زنان بیشتر از مردان به این انجمنها ملحق می- شوند.وانجمنها تمایل به جدایی جنسی دارند. نامهای این اتحادیه ها اغلب تأکید بر کمکهای دو جانبه دارند. انجمنی در بازارaccramakola نامی داشت وآن به(خوب بودن ما وابستگی به دیگران دارد) ترجمه می شود (Melvin Ember & karolin ember، 1999، 216).

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید