دانلود پایان نامه

ارتباطات غیرکلامی
«بوس ماجیان» در تعریف توضیحی خود از ارتباطات غیر کلامی می نویسد: «واژه ارتباط غیرکلامی به دامنه وسیعی از پدیده هایی گفته می شود که پهنه وسیعی را می پوشانند. از بیان چهره ای و اشاره تا مد؛ از وضعیت نمادی تا رقص، تئاتر، موسیقی و پانتومیم. از جریان تأثیرگذاری تا جریان ترافیک، از حاکمیت جویی حیوانات تا تشریفات دیپلماتیک، از ادراکات مافوق حسی تا کامپیوترهای تمثیلی و از علم معانی مربوط به خشونت تا علم معانی مربوط به رقص های ابتدایی». «هاریسون» استاد دانشگاه میشیگان، حتی اشاره ای به ارتباط بالقوه با موجودات ذی شعور کیهانی می کند. وی تاکید دارد که ادراکات مافوق حس و ارتباط بالقوه با موجودات ذی شعور کیهانی از قلمروهای کمتر جست و جو شده و مرموزی هستند که می توان از حوزه ارتباط غیر کلامی حذف کرد و بیشتر به بررسی مسائلی که روشن بینانه ترند، پرداخت. (محسنیان راد، 1369، 243-244)
«شولمن» مبحث ارتباط غیر کلامی را در کتاب خود از یادآوری حرکات چارلی چاپلین در فیلم های صامت به یادمانی آغاز می کند و می نویسد که در دوره فیلم های صامت، چارلی چاپلین توانست با تماشاگرانش بدون کلام ارتباط برقرار کند. فیلم های صامت چارلی چاپلین فقط گاهی نیاز به زیر نویس داشت. «شولمن» می افزاید: ما در زندگی روزمره مرتبا پیام های غیرکلامی می فرستیم، چشمک می زنیم، ادا درمی آوریم، دستهایمان را حرکت می دهیم، با دستها اشاره می کنیم و یا آهسته با پایمان ضرب می گیریم. این پیام های غیرکلامی در کنش های متقابل انسانی می توانند بسیار مهمتر از اعتباری باشند که ما برای آنها قائل هستیم. (همان، 1369، 244)
«آرتور شولمن» و همکارانش می نویسند: «زبان گفتاری نشانه ای از هوشیاری انسان است. به همین ترتیب ارتباط غیر کلامی نیز شامل حرکات و اشارات ارادی است. ضمن آنکه شامل حرکات غیر ارادی مثل تغییر در اندازه مردمک نیز هست». (همان، 1369، 244)
«جارجن روش» روانکاو و «ولدون کیز» تهیه کننده فیلم سینمایی، اولین کسانی بودند که تلاشهای پژوهشی خود را به گونه ای جدی صرف ارتباطات غیر کلامی در تجارب روزمره کردند. آنان بر این باورند که پیام های غیر کلامی در یکی از سه زبانی که ذیلا خواهند آمد، قابل ارسال به دیگری می باشند: «زبان علامت» ، «زبان عمل» ، و «زبان اشیاء» .
زبان علامات را زمانی به کار می بریم که به گونه ای واضح حرکات را جایگزین کلمات کرده و از آنها به عنوان نماد اعداد و علائم نگارشی استفاده می کنیم. این حرکات و جنبش ها در زمره «ارتباطات غیر کلامی قراردادی» قرار دارند.
ارتباطات غیر کلامی ارادی، در واقع، همان حرکات و جنبش هایی هستند که شخص کاملاً آگاهانه و با قصد و نیت به دیگری منتقل می کند. این حرکات می تواند بسیار ساده باشد و به راحتی هم آن را درک کنند. مانند حرکت مسافر در راه مانده در کنار جاده و یا مانند مجموعه علائم بازیکنان بسکتبال یا چوگان و بیس بال در یک بازی به صورت پیچیده منتقل شود.
زبان عمل از نظر «روش» و «کیز» عبارت است از تمامی حرکاتی که منحصرا به عنوان علائم به کار نمی روند. راه رفتن، دویدن، آشامیدن و غیره که در زندگی عادی ما خود نقش مهمی دارند و فقط به عنوان علائم انتقال دهنده معنی نمی باشند. اگر چه بسیاری از این اعمال و محرک های غیرکلامی، غیر ارادی به حساب می آیند.
زبان عمل یکی از اساسی ترین وسایل بیان و نشان دادن عواطف و هیجانات بشری است. هر چند این هیجانات در بسیاری از ما به گونه ای غیر ارادی شکل گرفته و منعکس می شود، اما هر اندازه فرد به خود وقوف داشته و خویشتن خویش را در کنترل داشته باشد، آنها را به استادی خاصی به کار می برد و بروز می دهد و نمی گذارد که رفتار او نشأت گرفته از این هیجانات باشد.
بسیاری هم بر این باورند که همواره ارتباطات غیر کلامی بر ارتباطات کلامی از نظر صحبت، ارجحیت دارد. چرا که علامات غیر کلامی از درون انسان نشأت گرفته و اغلب نمی توان آنها را کنترل کرد. این در واقع همان زبان عمل است؛ همان طور که اشاره شد، توسط عده ای کم و بیش کنترل می شود. ولی عموما باید گفت اکثر انسان ها از مهار کردن هیجانات خود عاجزند، ناکامی را نمی توانند نادیده بگیرند و نشان ندهند و شعف را دیر یا زود با حرکات خود به دیگری انتقال می دهند. از این رو می توان گفت آگاهی به زبان عمل در کشف بسیاری از زوایای درونی دیگران به ما یاری می دهد. زبان اشیاء عبارت است از نمایش ارادی یا غیر ارادی کالاهای مادی که توسط انسانها به کار گرفته می شوند. آثار هنری، ماشینها، زیورها و بسیاری از چیزهایی که انسان ها از آنها استفاده می کنند در این زمره اند.
پژوهش های ویژه فراوانی در مورد ارتباطات غیر کلامی وجود دارد که می توانیم از طریق آنها به زبان های وی‍ژه ای دست یابیم. جدای از اینکه آنها را چگونه طبقه بندی کنیم، این زبان ها حداقل یک چیز مشترک دارند. همه آنها نشانه هایی را به ما معرفی می کنند که با آنها می توان رفتار انسانی را تعبیر و تفسیر کرد.
اشخاص از طریق پیام های غیر کلامی خود سر نخ های زیادی را به ما می دهند یا نشانه هایی را در مورد هیجانات، خواسته ها، مقاصد، شخصیت و حتی پایگاه اجتماعی بروز می دهند. (فرهنگی، 1380، 273-276)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نظریه همسان همسری

راهنمای دیداری
به اطلاعاتی که از کانال های دیگر به دست می آیند، پاره ای می افزایند و آنان را تکمیل می کنند و زمانی خود به تنهایی، تنها کانال یا مجرای ارتباطی می باشند. حرکات خاصی که به سر می دهیم، گاه می تواند خود به جای یک عبارت و یا یک جمله کامل بنشیند. (همان، 1380، 288)
یکی از چهره های برجسته و پیشتاز پژوهش در ارتباطات غیر کلامی، «ری بیر دویسل» عقیده دارد که می باید زمینه کلی ارتباطی با تمام پیچیدگی هایش مورد استفاده قرار گیرد و اینکه آن فقط برای افراد منزوی مولد و در خور توجه است. در صورتی که با جریان کامل ارتباطی به وی‍ژه رفتارهای کلامی آمیخته باشد. «بیر دویسل» در سال 1952 برای اولین بار واژه مطالعه ارتباطات از طریق «جنبش و حرکت یا حرکات اعضای بدن» را به عالم ارتباطات معرفی کرد. «حرکات اعضای بدن» در یک مفهوم کلی به کار برده می شود و شامل حرکات سر و صورت نیز می شود.
«بیردویسل» تخمین زده است که بیش از 700000 (هفتصد هزار) علامت فیزیکی ممکن وجود دارد که از طریق حرکات اعضای بدن می توان بدان دسترسی پیدا کرد و مفاهیمی را به دیگران منتقل کرد. (همان، 1380، 290)

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید