دانلود پایان نامه

مفهوم فساد
از نظر سازمان ملل تعریف فساد پذیرش جامع و عمومی ندارد. منشأ کلمه فساد از کلمه لاتین corruptus به معنای (تباهی) و corrumpere (نابودی، قطعه کردن) می¬باشد (United Nations, 2004). برخی پژوهشگران در تعریف فساد، تمایز آنرا از جرایم معمول لازم می¬دانند (Lederman, 2004; Stapenhurst & et al, 2006). اما عواملی که باعث جرایم رایج می¬شوند در بروز فساد نیز نقش دارند، بنابراین بین فساد و دیگر جرایم ارتباط وجود دارد. در حالی که انواع مختلف جرایم رایج اغلب در ارتباط با یکدیگرند، هیچ یک از آنها به طور معنی¬داری بر فراوانی فساد تأثیر ندارند. این مطلب بیان¬گر آن است که عوامل متمایز کنده فساد از جرایم دیگر که در ارتباط با فعالیت¬های دولت و اقتدار¬اند، نقش مهمی ایفا می¬کنند (Stapenhurst & et al, 2006: 28 ; Lederman, 2004: 3).
لیو تعریف مفیدی از تقسیم فساد به سه نوع مشاغل دولتی‌محور ، منافع عمومی‌محور و بازارمحور ارائه داده است (Live, 2004: 8-10). به عقیده نای فساد مشاغل دولتی‌محور تخلف از قوانین یا انحراف از وظایف رسمی به خاطر منافع خصوصی می¬باشد. این نوع فساد در تضاد با منافع عمومی است و تخلف از مشاغل دولتی تعریف شده است.
با توجه به تعاریف مبتنی بر منافع عمومی، زمانی که برای دستیابی به منافع شخصی، منافع عمومی لحاظ ‌نشود، فساد رخ می¬دهد. در این نوع فساد پاداش¬های مالی یا غیرمالی که در قانون پیش¬بینی شده نیست فعالیت را پیش می-برد که در نهایت به منافع عمومی آسیب می¬رساند (Friedrich in Andersson, 2002: 28). طرفداران این مفهوم تأکید بر دیدگاه کلاسیک از منافع عمومی دارند که در آن مقامات نباید سودجو باشند و با هر کسی عادلانه رفتار کنند. مطابق با این تئوری‌، درک فساد بر ظرفیت شهروندان در تشخیص برخی هنجارهای اخلاقی حکمرانی کردن مبتنی است (Philp, 1997: 441) و انتظارات مردم از سیاست و بوروکراسی، نقش مهمی در ادراک خاص¬شان ایفا می¬کند (Live, 2004: 9).
تعاریف بازارمحور عمدتا بر مدل کارفرما-کارگزار ، تئوری¬های اقتصاد نهادی جدید و تئوری¬های دیگر که با تئوری‌های اقتصاد نهادی جدید و تئوری بازی ترکیب شده¬اند مبتنی است. مطابق با تعریف بازار محور، وقتی منافع کارفرما از منافع کارگزار متفاوت است و کارگزار به اطلاعاتی دسترسی دارد یا می‌تواند تصمیماتی اتخاذ کند که در راستای منافع شخصی خودش (و در تعارض با منافع کارفرما) باشد، و کارفرما نتواند کارگزار را کاملاً کنترل کند، فساد رخ می‌دهد (Goldsmith, 1999). فساد رفتار عقلانی افزایش بسیار زیاد منافع کارمندان دولتی است. این تعریف، هزینه‌های اخلاقی فساد را اهمال می‌کند. بعلاوه، قواعد و اصول لازم¬الاجرای عمومی و مقامات انتخابی از بازیگران بازار متمایزاند. فساد بازار محور راه حلی برای فساد ارائه نمی¬کند. با این وجود، پارادایم نهادی جدید در یافتن عوامل نهادی که در تصمیم افراد اثر مهمی دارند، مفید می¬باشد. در تعاریف کلاسیک بازار محور فساد، «کارمندان دولتی فاسد از موقعیت دولتی¬شان به عنوان تجارت استفاده می¬کنند. به دنبال به نهایت رساندن درآمدشان هستند. میزان درآمدشان به موقعیت بازار و استعدادشان برای یافتن نقطه نزدیک به تقاضای عمومی بستگی دارد» (Van Klaveren, 1978 in Live, 2004: 10).
سازمان شفافیت بین¬المللی فساد را به «سوء¬استفاده از قدرت در جهت منافع خصوصی» تعریف کرده است. شبکه عدالت مالیاتی فساد را به «فعالیتی که اعتماد عمومی به سلامت قوانین، سیستم¬ها و نهادهای حاکم بر جامعه را تضعیف می¬کند» تعریف کرده است. تعریفی که بانک جهانی برای فساد به کار می¬برد: «سوء¬استفاده موقعیت دولتی برای کسب منافع خصوصی است.» اما این تعریف، فعالیت¬های خصوصی را در بر نمی¬گیرد (Tanzi, 1998: 564). تعریفی که در حال حاضر به صور گوناگون به کار می¬رود و در این تحقیق نیز مورد نظر می¬باشد «سوء استفاده از موقعیت‌های عمومی و یا خصوصی برای سود شخصی مستقیم یا غیرمستقیم» می¬باشد. تلاش برای بسط تعریف دقیق-تر، مشکلات قانونی، جرم‌شناسی و در بسیاری از کشورها مشکلات سیاسی به‌وجود می¬آورد. بنابراین در مذاکرات کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد در سال 2002، گزینه مطرح شده برای جلوگیری از مشکل تعریف فساد لیست یک سری کامل از انواع خاص و یا اعمال فساد بوده است (United Nations, 2004).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ویژگی های معلولیت از لحاظ علوم اجتماعی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید