دانلود پایان نامه

مولفه های تعیین کننده سلامت
عوامل بسیاری در زندگی با کیفیت مطلوب دخالت دارند وسلامت یکی از عوامل وابسته ومهمترین عامل در کیفیت زندگی است. به طور کلی شرایطی که مردم در آن رشد کرده، زندگی وکاری که بدان مشغول هستند وهمچنین سن افراد همگی بر وضعیتشان تاثیر گذار است .
کمسیون عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت سازمان بهداشت جهانی عواملی را به عنوان پارامترهای تاثیر گذاربر سلامت افراد را مطرح نموده است، شامل: شرایط دوران ابتدای زندگی، انزوای اجتماعی، کار، بیکاری، حمایت اجتماعی، اعتیاد، غذا، حمل ونقل وترافیک
شرایط دوران ابتدای زندگی
اثرات یک شروع خوب در زندگی، یعنی حمایت مناسب از مادران وفرزندان برای یک عمر باقی خواهد ماند. پژوهش ها نشان می دهد که پایه سلامت دوران بزرگسالی ریشه در دوران کودکی وقبل از تولد دارد.

انزوای اجتماعی
فقر، محرومیت نسبی وانزوای اجتماعی تاثیر مهمی بر سلامتی ونیز مرگ زودرس دارند. انزوای اجتماعی منجر به کاهش سلامتی ومهمتر از آن خطر مرگ زودرس می شود. این شرایط مردم را از یادگیری، حضوردرجلسات آموزشی، دسترسی به خدمات وفعالیتهای شهروندی باز می دارد، که اینها خود همگی از لحاظ روانی واجتماعی زیان آوربوده وبه لحاظ مادی برای سلامتی مضر هستند.
کار
استرس در هنگام کار خطر بیماری را افزایش می دهد. افرادی که کنترل بیشتری بر کارهایشان دارند از سلامتی بهتری برخوردارند، در کل شغل داشتن برای سلامتی فرد بهتر است تا اینکه فرد هیچ شغلی نداشته باشد.
بیکاری
به طور کلی امنیت شغلی باعث افزایش سلامتی، رفاه ورضایت شغلی می گرددوبیکاری سلامت را به مخاطره انداخته وافراد بیکار وخانواده هایشان به طور قابل توجهی درمعرض خطر مرگ زودرس می باشند.
حمایت اجتماعی
حمایت اجتماعی وروابط خوب سهم چشمگیری در سلامت دارند. تعلق به یک شبکه اجتماعی از جامعه والزامات متقابل باعث می شود تا افراد احساس محبت، دوستی، احترام وارزش نمایند. این امر تاثیر حفاظتی بر سلامت دارند وافرادی که حمایت اجتماعی وعاطفی کمتری دارند بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی، مشکلات بارداری وناتوانی به دنبال بیماری های حاد قرار می گیرند.
اعتیاد
وابستگی افراد به الکل، مواد مخدر ودخانیات متاثر از محیط اجتماعی آنان است. مصرف مواد مخدر واکنشی است به شکست اجتماعی وبرای استفاده کنندگان از آن سرابی است به منظور رهایی از فلاکت واسترس که در واقع فقط مشکلات آنها را بدتر می کند.
با عنایت به اهمیت سلامت می توان گفت فاکتورهای مختلفی می تواند بر سلامت افراد موثر باشند.از جمله سه عامل مهم تحصیل، ازدواج واشتغال که مثلثی را تشکیل می دهند وبرروی هم تاثیر متقابل دارند.
تحصیل
تحصیل که با شروع رسمی از دبستان آغازو تادبیرستان ودانشگاه ادامه دارد. هرچه اشخاص به مدارج علمی بالاتری دست یابند عملکرد آنان در گزینش همسر واحراز موقعیت شغلی با افرادی که مدارج علمی پایین تری دارند متفاوت خواهد بود.
ازدواج و تشکیل خانواده
ازدواج وتشکیل خانواده یکی از امور بسیار مهم زندگی هرانسان است وبایستی با بینش ودقت کامل صورت پذیرد تا ازبنیان مستحکمی برخوردار بوده وسلامت فرد را تضمین نماید تاطبق فرموده قرآن همسران در کنار یکدیگربه آرامش والفت دست یابند تافراز ونشیب زندگی را با کمک همدلی هم طی کنند.
اشتغال
عامل مهم دیگری که سلامت انسان را ممکن است تحت تاثیرمثبت یا منفی قرار دهد اشتغال می باشد. در جوامع سنتی به طور معمول وظیفه اصلی زنان رسیدگی به امور خانه اعم از همسرداری وتربیت فرزند بوده است لیکن در کنار آن کارهایی نظیر کشاورزی، مراقبت از دام ها، تهیه نان وذخیره سازی غذاها ونظافت خانه سهیم بوده اند.لکن با ظهور عصر صنعت وتکنولوژی و استفاده از ابزار آلات صنعتی درزندگی روزمره، کم کم امور خانه ساده تر شده وعملا اغلب زنان به یک مصرف کننده تبدیل شدند واحساس نیاز برای مشارکت در کارهای بیرون از خانه را پیدا کردند واین گرایش زنان به اشتغال خارج از خانه ودریافت دستمزد، منجر به تغییر وتحولاتی در عرصه زندگی شد، به خصوص در روابط همسران تاثیرات متفاوتی گذارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نگرش و رفتار ساکنان پکن نسبت به ضایعات الکترونیکی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید