دانلود پایان نامه

نظریه همسان همسری :
نظریه همسان همسری هم در نظریات جامعه شناسان و هم در نظریات روان شناسان به چشم می خورد. البته محتوی آنها با هم متفاوت است . بسیاری از جامعه شناسان و روان شناسان معتقدند رضایت از زندگی زناشویی زمانی حاصل می شود که افراد همسران همسانشان را برگزیده باشند .
این گروهها رضامندی زوجین و زنان را از منظر نظریه های همسان همسری نگریسته اند . از جمله آنان لاک و برگس است که معتقد است رضایت زوجین زمانی حاصل می شود که آن دو در مسائل فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ومذهبی تشابه داشته باشند . تئوری همسان همسری بر این فرض اساسی و اصلی استوار است که افراد همانند و شبیه به هم در زندگی مشترک رضایت بیشتری خواهند داشت . بنابراین تئوری افراد مایلند همسری برگزینند که بیشتر همسانشان باشد تا ناهمسانشان .
نظریه همسان همسری به طور مسقتیم و بدون پیش فرضهای روان شناختی و جامعه شناختی به تبیین اختلافات خانوادگی می پردازد و در آن این فرضیه مطرح است که زوج هایی که مشترکات و همسانی بیشتری برخوردارند تشش کمتری را تجربه می کنند و زندگی مشترک آنان دوام بیشتری دارد.
واژه همسان همسری به معنای گزینش همسر از بین آنانی است که تشابه یا منتخب بیشتری با فرد دارند.
باورمن می گوید : انسان ، دانسته یا ندانسته در پی گزینش همسری است که صفاتی همگون با او داشته باشند . همسانی میان دو فرد نه تنها آنها را به سوی یکدیگر جذب می کند . بلکه پیوند و وصلت ایشان را استوارتر می سازد . ( اکبری ، 89 )
همسانی بر مبنای ویژگی های جسمانی دراین زمینه به عنوان نمونه پیرسون به تمایل افراد هم قد برای ازدواج با یکدیگر تکیه می کرد . مهمترین و تعیین کننده ترین عامل در امر انتخاب همسر در میان ویژگی های جسمانی و بیرونی انسان ، عامل نژاد است ( ساروخانی ، 1375 : 21 ) یا گفته می شود همسانی سنی را باید به عنوان یک ضریب مهم همسان همسری که در جامعه های باختری از اهمیت بالایی برخوردار است در نظر بگیریم ( ساروخانی ، 1375 : 52 ) تحقیقات نشان داده افراد تمایل دارند با کسانی ازدواج کنند که از نظر فیزیکی و جذابیت ظاهری مشابه خودشان باشند . اگر چه جذابیت شریک زندگی برای مردان بیش از زنان حائز اهمیت است.
همسانی از دیدگاه اجتماعی – تحصیلی والد در گفتاری به نامه زناشویی درون گروهی تأکید می کند که مهمترین واقعه در امر همسر گزینی گرایش به سوی وصلت های تماماً یکسان است و افراد تمایل دارند که در طبقه خود ازدواج کنند ( ساروخانی : 1375 : 59 )
استوارت ملاحظه کرده است که میان پرورش و آموزش فرد و آنچه از همسر او انتظار می رود نوعی تناسب منطقی وجود دارد . هامیلتون نیز به این نتیجه رسیده که سعادت خانوادگی و همسگونی تحصیلات بستگی مستقیمی دارد.
زیرا همگونی تحصیلی مظهر و مبین تناسب جهان بینی است و به ایجاد توافق بین زن و شوهر کمک می کند . در بسیاری از موارد تناسب اجتماعی و سنی نیز از این عامل نشات می گیرد . در برخی تحقیقات نیز آمده که زنان تمایل دارند با مردانی ازدواج کنند که تقریباً 5 سال بیشتر از آنها تحصیل کرده باشند ( ساروخانی ، 1375 : 60 و61) با بالارفتن میزان تحصیلات هر یک از زوجین ، مرتبه اجتماعی آنها نیز بالارفته و بر نوع شغل و میزان درآمد آنها تأثیر می گذارد که این تغییرات می تواند باعث شود که حتی مردان تمایل داشته باشند با زنانی ازدواج کنند که از نظر تحصیلی هم سطح یا پایین تر از آنها باشند تا بتوانند قدرت و تسلط بر زندگی زناشویی را در دست بگیرند .
همسانی از نظر مذهبی ودینی بر اساس مطالعاتی که برروی ازدواج های همسان و ناهمسان صورت گرفته است ، معلوم شده اکثر ازدواج های ناهمسان از نظر مذهبی با شکست روبرو شده است .
پایبندی مذهبی زوجها می تواند باعث ایجاد اعتماد و اقدام متقابل شده و رضایت زناشویی را افزایش می دهد ( نظری ، 1388 : 137 ) .
همسانی در طبقه اجتماعی خانواده مبدأ ماکس و بر طبقه اجتماعی را بر پایه 3 عامل ثروت ، قدرت و منزلت تعریف کرد . هر یک از این 3 عامل تأثیر فراوانی به شکل گیری تمایزهای اجتماعی بر جای می گذارد و از این رو مشاهده می کنیم که هر یک از طبقات اجتماعی ، سبک زندگی خاص خود را دارد و هنجارهای طبقاتی فراوانی در کارند که برقراری روابط صمیمی میان افراد متعلق به دو طبقه اجتماعی را دشوار می سازند .
-همسانی در قومیت
-همسانی در گونه خانواده مبدأ
-همسانی در شیوه های فرزندپروری در خانواده مبدأ
ثبات و استواری عواطف که در زندگی زناشویی موجب رضایت می گردد معلول شیوه پرورش منظم و دقیق پدر ومادر است . لکن در حوزه خانواده با روش های مختلف فرزند پروری روبرو هستیم .
ناهمسانی زوجین در شیوه های فرزندپروری منشاء تفاوت های اساسی در زمینه های ارزش ها و باورها است که اینها خود زمینه ساز اختلافات طبقه زوجین است .
همسانی روانی –عاطفی و جنسی به اعتقاد بسیاری ، رابطه جنسی زن و شوهر عامل تعیین کننده در رضایت زناشویی بوده و هماهنگی جنسی از معیارهای اساسی در انتخاب همسر معرفی شده است . اگر رفتارها و معیارهای جنسی در مرد وزن خیلی با هم تفاوت داشته باشد ، می تواند مشکلات زیادی ایجاد کند و بر عکس اگر تمایلات جنسی زوج ، نیاز دو طرف را ارضاء کند احساس سعادت در روابط زندگی خانوادگی به وجود می آید ( نظری ، 1388 : 139 )
با فرض تشابهات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی و مذهبی زوجین ، تفاهم بیشتری در مسائل خانوادگی و تعامل بهتر زوجین با هم انتظار می رود .
به طور مثال مردی که در فرهنگ خانوادگی مردسالار پرورش یافته مطمئناً در زندگی با زنی که در یک خانواده زن محور تربیت شده و بالعکس دچار مشکل خواهد شد و نارضایتی را به همراه خواهد داشت در حالیکه در صورت هم عقیده بودن در مسائل مختلف زودتر به تفاهم رسیده و رضایت حاصل می شود .
متغیرهای تفاهم در امر تربیت ، تفاهم اخلاقی –اقتصادی نداشتن اختلاف طبقاتی فرهنگی و تأثیر شان بر رضایت براساس این نظریه قابل تبیین هستند .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نقد و بررسی نظریه لیبرالیسم در زمینه آزادی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید