دانلود پایان نامه

به اعتقاد اکثر صاحب نظران (امیل دورکیم، اولوین تافلر، کارل مارکس، گرهارد و جین لنسکی و …) تمدن بشر مراحلی را طی کرده است. مثلاً تافلر در کتاب موج سوم از سه مرحله کشاورزی، صنعتی و فراصنعتی نام می¬برد و هر مرحله را به موجی تشبیه می¬کند که فراگیر بوده و تمامی حوزه¬های زندگی انسان را دست¬خوش تلاطم و دگرگونی قرار می¬دهد (تافلر، 1380) و گرهارد و جین لنسکی (1369) در اثر جامع¬شان با عنوان “سیر جوامع بشری” به بررسی و تقسیم بندی سیر تحولات جوامع بشری پرداخته-اند. براین اساس، تعامل بشر به عنوان جزئی از طبیعت با محیط پیرامونش نیز دست¬خوش تلاطم و دگرگونی قرا گرفته که شامل سه مرحله می¬گردد:
1- دوران تسلط طبیعت بر انسان.
2- دوران شروع تسلط انسان بر طبیعت.
3- دوران تسلط بلامنازع انسان بر طبیعت و تخریب محیط زیست (فیروزی، 1384).
دوره ی اول در برگیرنده¬ی عصری است – شامل جوامع متکی به شکار و جوامع متکی به کشاورزی ساده- این دوره با پیدایش و آفرینش انسان شروع می شود در این دوره، بشر کاملا مقهور طبیعت بوده و قادر نبود دخل و تصرفی در طبیعت انجام دهد، اعمال و رفتار انسان در این دوره تاثیر آنچنانی بر طبیعت نداشته است. در این دوره، محیط زیست به صورت بکر و دست نخورده باقی مانده است.
اما دوره ی دوم از زندگی انسان،–دوره جوامع متکی بر کشاورزی پیچیده و اوایل دوران صنعتی شده جوامع غربی- دوران شروع غلبه و تسلط انسان بر محیط زیست است. در این دوره بشر با دستیابی به صنعت ماشینی و به وجود آوردن کارخانه¬های کوچک و بزرگ، رابطه ی خود را با طبیعت متحول کرد و برای افزایش تولید، منابع بیشتری را مورد بهره¬برداری قرار داد و در نتیجه استفاده بی¬رویه از طبیعت صدمات زیادی را به طبیعت وارد کرد و طبیعت رو به تخریب و نابودی گذاشت.
در دوره سوم که از دهه 1970 به بعد شروع می¬شود، بشر این امکان را یافت که با تصرفات بی رویه طبیعت را بر هم زده و علاوه بر تخریب محیط زیست، آلودگی آن را نیز موجب شود. رفتار او در این دوره به گونه ای بود که فکر می کرد مالک زمین است، نه ساکن آن. لذا پیشرفت خود را پیروزی به حساب آورد، با این وجود¬، این پیروزی، تخریب بخش¬هایی از محیط زیست و طبیعت را در پی داشت.
انسان در دوران تسلط بلامنازع بر طبیعت، در سرمستی ناشی از قدرت علمی و فنی خویش، رویه و روالی را در پیش گرفت که زندگی خویش و ساکنان کره زمین به خطر انداخته است. دستاوردهای قدرت علمی و فنی انسان، هر چند منجر به پیشرفت¬های در بخش اقتصادی و تکنولوژیکی شد، اما این دستاوردها دارای پیامدهای پیش¬بینی نشده¬ای بود که تخریب محیط زیست، کاهش منابع زیر زمینی و تهدید زندگی انسان از جمله دستاوردهای پیش¬بینی نشده قدرت علمی و فنی است. این پیامدهای پیش-بینی نشده ناشی از خودخواهی¬ها، سودجویی¬ها و خودکامگی¬های انسان در این دوره است. بر این اساس، مردم این دوره، به طبیعت چنان می¬نگرند که می¬توان آن را به میل خود در اختیار گرفتند و با بهره¬برداری از منابع آن می¬توان نیازها، جاه¬طلبی¬ها و هوس¬های خویش را برآورده سازند.
روند تخریب و آلودگی زیست محیطی برای طبیعت غیر قابل تحمل، جبران و بازسازی است. انواع آلودگی های آب، خاک، هوا، صوتی، شیمیایی، هسته ای، دریایی و … آثار زیانباری را برای انسان و محیط زیست به ارمغان داشته است، به طوری که طی سال های اخیر به صورت تهدیدی عظیم درآمده و زنگ خطر را برای بشر به صدا درآورد، گسترش آلودگی¬های زیست محیطی موجب شد که در برخی از کشورهای پیشرفته و صنعتی و سپس در سطح جها،ن اقداماتی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست صورت گیرد. در نتیجه این تهدیدات بشر دست به اقداماتی برای حفاظت کردن از محیط زیست پرداخت. برگزای اجلاس¬ها کنفرانس¬ها زیست محیطی یکی از راه¬کارهای پیگیری شده، اما کم¬تاثیر برای جبران و بازسازی این تخریبات صورت گرفته، بود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ارتباط جامعه پذیری و فرهنگ سیاسی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید