دانلود پایان نامه

کوتاه ترین نمایشنامه شکسپیر و مطالعه ای است ژرف در مسأله ترس. شخصیت اصلی درام مکبث است. که سه ساحره مرموز پیشگویی کرده اند که در آینده شاه اسکاتلند خواهد شد و مکبث تصمیم می گیرد تا به یاری سرنوشت به سلطنت دست یابد. به مباشرت همسرش پادشاه را ناجوانمردانه می کشد، امّا رنگ خون به هیچ روی از دستان او و زنش زایل نمی شود، و سرانجام همین خون گریبان آن دو را می گیرد. (تراویک،991 :1373). هراس اصلی در تغییری است که بر شخصیت مکبث مستولی می شود. قدرت شرارتی که شکسپیر بیان می کند، در درون همه ما وجود دارد و باید پیوسته در برابر آن مقاومت کنیم.
خاموش، خاموش، ای شمع زود گذر!
زندگی جز شبحی سرگردان و بازیگری نزار نیست
روی صحنه می خرامد و فرسوده می شود
و بعد، دیگر صدایی از او شنیده نمی شود.
در تراژدیِ مکبث، ذهن شکسپیر سرگرم خلق و تجسم مسأله دهشتناک قتل مولا و سرور است. (فرهادپور، 173:1389).
* تاجر ونیزی:
کمدی تاجر ونیزی داستانی خیالی و ساده است که از تلفیق دو داستان اصلی و جداگانه و دو داستان فرعیِ دیگر بوجود آمده است. یکی از دو داستان اصلی مربوط به قرضی است که یک تاجر ونیزی برای کمک به دوست خود، بسانیو، و تهیه مقدّمات خواستگاری و عروسیِ وی با دختری ثروتمند به نام پورشیا از یک یهودی می گیرد و در مقابل سندی به او می دهد که در صورت عدم امکان در پرداخت آن در موعد مقرّر از گوشت بدن خود را از هر قسمتی که طلبکار مایل باشد به عنوان جریمه به او بدهد. (پازارگادی،157:1373). از قضا یکی از کشتی های حامل کالای آنتونیو (تاجر ونیزی) در تنگه ای بین فرانسه و انگلیس آسیب می بیند و او دستخوش خسارت دریایی می شود و در موعد مقرر نمی تواند، قرض را تأدیه کند. سرانجام کار به دادگستری می کشد. (راشتون،99 :1378).
داستان اصلیِ دیگر مربوط به سه صندوقچه طلا، نقره و سربی است که پدر پورشیا برای دخترش به ارث گذاشته و وصیت کرده که دخترش مجاز است با کسی ازدواج کند که جعبه مناسب را برگزیند و همه خواستگاران به جز بسانیو که مورد علاقه این دختر بوده در انتخاب آن دچار اشتباه می شوند. (پازارگادی، 157:1373).
* لیر شاه:
لیرشاه حیرت آورترین نمایشنامه در میان آثار شکسپیر است. کاراکترها گویی در چنبر تقدیری محتوم گرفتارند… لیر پادشاهی عظیم الشأن، احساس می کند پیر شده است و قادر به اعمال قدرت نیست، لذا تصمیم می گیرد قلمرو خود را میان سه دخترش تقسیم کند. به آنها می گوید هر کدام که بیشتر او را دوست داشته باشد قلمرو وسیع تری نصیبش خواهد شد… . (گودوین،103:1379).
* هیاهوی بسیار برای هیچ (عشق و فریب):
بئاتریس و بنه دیک محور و روح اصلی نمایشنامه را تشکیل می دهند. بئاتریس جذاب، صریح و – به ادعای خود – دختر خوشبختی است که نمی خواهد ازدواج کند، و بنه دیک سربازِ زن گریزی است که معتقد است زندگی مجرّدی با او سازگارتر است. اما میان این دو – هر چند اعتراف نمی کنند – یک کشش دو جانبه وجود دارد. این کشش به صورت یکی به دو کردن ها و نکته پرانی ها نسبت به یکدیگر خود را نشان می دهد… (همو،59).
در هیاهوی زیاد برای هیچ، شکسپیر راجع به روش احمقانه ای می نویسد که مردم وقتی عاشق می شوند، آن گونه عمل می کنند. در این نمایشنامه، شکسپیر تلخی را با کمدی ترکیب می کند. (متیوز،214:1390).
* هنری پنجم (میهن پرستی):
داستان این نمایشنامه مبتنی بر حوادث تاریخی است. سخنان میهن پرستانه و مهیج داستان، احساسات میهن پرستانه انگلستان عصر الیزابت اول را نشان می دهد.
شکسپیر رهبری را به تصویر می کشد که از مردم خود دور نیست، او شاهی است که در تماس با رعایاست و به صداقت آنان بها می دهد. (همو،244).
* ریچارد سوّم (شرارت):
ریچارد سوّم صرفاً به خاطر شخصیت مرکزی خود همواره نمایشنامه محبوبی بوده است، به این علّت که شخص ریچارد یک پدیده خارق العاده است: ناقص الخلقه زاده شده، بازوان نحیفی دارد، شرارتی ذاتی بدون ذرّه ای انسانیت دارد، و به رغم همه این ها نوعی شوخ طبعیِ شیطانی و متکبّرانه در او هست. (گودوین،34:1379).
و از این رو، چون نمی توانم عشق بورزم

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه با موضوع مفهوم خودپنداره، جنگ جهانی دوم

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید