دانلود پایان نامه

. ویژگیهای یک رسانه آموزشی مناسب
امیر تیموری (1373)ویژگیهای یک رسانه آموزشی مناسب را بصورت زیر بیان می‌دارد:
1- همخوانی با هدف‌ها،محتوا وشیوه‌های آموزشی
رسانه‌ای مناسب است که با هدفهای آموزشی،محتوا وفعالیتهای آموزشی انتخاب شده منطبق وسازگار باشد؛ مثلاً اگرهدف آموزشی دستیابی به یک مهارت عملی معین باشد،رسانه‌هایی نظیر شیء واقعی،مدل قادر به کار وفیلم به ترتیب مناسب ترین رسانه‌ها خواهند بود.
2- توانایی انتقال پیام مورد نظر
رسانه وسیله انتقال پیام است بنابراین یکی از شرایط ضروری قبول هر نوع شیء،تصویر،فیلم و… به عنوان رسانه آموزشی مناسب؛توانایی آن وسیله در ارائه والقای پیام مورد نظر است.به عبارت دیگر وسیله‌ای که نتواند منظور ما را به خوبی به مخاطبان منتقل کند هر چند که از لحاظ کیفیت فنی وسایر جنبه‌ها بسیار عالی باشد در آن موقعیت آموزشی خاص نباید مورد استفاده قرار گیرد.
3- انطباق با ویژگیهای یادگیرندگان
رسانه‌های آموزشی انتخاب شده باید با تواناییها،علاقه‌ها ونیازهای یادگیرندگان منطبق باشد،در رسانه‌ای صدادار نظیر فیلم،مطالب باید با زبان قابل فهم مخاطبان ارائه شود توضیحات نباید زیاد وکسل کننده ویا کم وغیر کافی باشند.در انتخاب واژه ها،تصاویر،موسیقی،طنین صدا،سرعت بیان،فشردگی مطالب و.. باید به علاقه‌ها وتوانایی‌های مخاطبان توجه کرد.یکی از ویژگی‌های یادگیرندگان،سن آنهاست؛مخاطبان خردسال بیشترین یادگیریهای خود را از طریق تجارب عینی کسب می‌کنند؛بنابراین برای برقراری ارتباط با اینگونه شاگردان تا حد امکان باید از نوعی رسانه‌های آموزشی استفاده کنیم که امکان کسب تجارب یادگیری دست اول ویا نزدیک به آن را فراهم سازند.
4- معتبر بودن
اطلاعاتی که در رسانه‌های آموزشی می‌آید باید مفید،صحیح،جدید وبه روز باشد.
5- برانگیختن و واداشتن مخاطبان به فعالیت
از ویژگیهای مهم رسانه‌های آموزشی جالب توجه وبر انگیزنده بودن است.رسانه باید توجه مخاطبان را به خود جلب کرده وتا پایان فعالیت آموزشی حفظ کند.استفاده بجا ومتعادل از عوامل انگیزشی نظیر موسیقی،صداهای جنبی،رنگ وحرکت می‌تواند به جذابیت رسانه بیفزاید.آن رسانه آموزشی که در برانگیختن حس کنجکاوی وفعال کردن ذهن مخاطب توان بیشتری داشته باشد واورا به کوشش فکری وعملی وپاسخدهی وادارد موفقتر خواهد بود به عبارت دیگر” رسانه خوب باید فرآیند ارتباط را از حالت یک طرفه خارج کرده وبه جریانی دو سویه[تعاملی]تبدیل کند”.
6- کیفیت خوب فنی – هنری
رسانه منتخب برای یک موقعیت آموزشی،ضمن داشتن محتوای مناسب؛از لحاظ ویژگیهای هنری و فنی تولید نیز باید کیفیت بالایی داشته باشد.
7- عملی بودن وسهولت استفاده
وجود خصیصه هایی مثل سبک وزن بودن،قابلیت حمل ونقل،طرز کار آسان،استحکام وبا دوامبودن،استهلاک کم،سهولت تعمیرات در دسترس وسایل جنبی ویدکی و…مجموعاً تشکیل دهنده این ویژگی می‌باشد.
8- توجیه اقتصادی
یک رسانه مناسب باید تا حد امکان ارزان واقتصادی باشد.برخی به غلط زیبایی صرف یا پیچیدگی،مد روز وجدید بودن رسانه را معیار انتخاب آن قرار می‌دهند؛اگر انتقال مفهومی با یک قطعه عکس سیاه وسفید ارزان ممکن باشد نباید ازفیلم یا ویدئو استفاده کرد.مصرف بودجۀ محدوداختصاص یافته به خرید یا تولید رسانه‌ها برای تهیه تعداد معدودی رسانه‌های گران قیمت کار عاقلانه‌ای نیست.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تعریف دیپلماسی عمومی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید