تامین مالی و الگوی بازار کامل

بسیاری از بررسی های مالی مستلزم فرض بازار کامل اند. در صورت کامل بودن بازار، قراردادها فاقد هزینه خواهند بود و این بدان معناست که در صورت تخصیص مجدد ایجادکننده ارزش، بدون هیچ گونه هزینه ای می توان به این‌ منابع دسترسی داشت. در چنین بازاری، یک شرکت در هر نقطه ای از دنیا قادر است سرمایه عرضه شده توسط ارائه‌ دهندگان منابع را دریافت دارد و در این صورت ارزش‌ شرکت از دیدگاه ارائه دهندگان سرمایه برابر است با ارزش‌ فعلی جریانات نقدی شرکت که به آنان پرداخت می شود. در شرایط وجود بازار کامل کلیه سرمایه گذاران، یک پروژه‌ خاص را به نحوی مشابه ارزیابی می نمایند و هزینه سرمایه‌ در کشورهای مختلف یکسان می باشد.

۲-۲-۱۴- تامین مالی در شرایط انحراف از الگوی بازار کامل

در بازار کامل، یک شرکت می تواند پروژه ارزشمند خود را به سادگی تامین مالی نماید. لیکن در عمل به دو دلیل‌ اصلی فرض وجود بازار کامل نقض می‌گردد. اول این که‌ سرمایه گذاران قادر به مشاهده کلیه فعالیت های انجام شده‌ توسط مدیران نیستند و دوم این که مدیران دارای اطلاعاتی‌ هستند که سرمایه گذاران از دسترسی به آن ها محرومند. دلیل یا مساله اول را مسأله فعالیت های پنهان‌ و دلیل یا مسأله دوم را مسأله اطلاعات پنهان نامیده است‌. که این مسائل خود مشکل نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران را ایجاد می نماید(دسینه ،۱۳۸۸).

۲-۲-۱۵- اهداف تامین منابع از خارج سازمان

الف) اهداف سازمانی

 1. افزایش ظرفیت در مقاطع زمانی که منابع داخلی شرکت به شدت‏ درگیرهستند؛
 2. تمرکز بر قابلیت های و ظرفیت های‏ داخلی منحصر به‏فرد؛
 3. افزایش‏ انعطاف پذیری با افزایش انتخاب ها و گزینه های‏ اجرای فعالیت ها؛
 4. سرعت بخشیدن به توسعه‏ بازار و ضرورت اجرای اقتصادی ترین شیوه ها.

ب) اهداف مالی و اداری

 1. افزایش اثربخشی‏ هزینه ها؛
 2. کاهش‏ هزینه های سربار و سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی؛
 3. کاهش رشد کمی پرسنل و توقف هزینه های‏ جاری ستادی مربوط به پرسنل؛
 4. فرهنگ سازی و آموزش در امر ایجاد خلاقیت.

ج)اهداف فنی

 1. دسترسی به قراردادهای‏ زیربنایی؛
 2. دست‏یافتن به قابلیت ها و ظرفیت هایی که در داخل موجود نیست؛
 3. بهره‏گرفتن از تخصص ها و تجربیات خارج از شرکت(بارنت،۱۹۹۸).

شرکت ها و سازمان های موفق در زمینه‏ واگذاری فعالیت ها به بیرون از سازمان سه فاز اساسی را در طول فرایند تامین منابع از خارج‏ سازمان طی می کنند(کمپو-مینتر،۱۹۹۹).

– تجزیه و تحلیل و ارزیابی درونی؛

– ارزیابی نیازها و انتخاب عرضه کننده؛

– اجرا و اداره فرایند.

[۱] BURNETT

[۲] COMPU-MINTER

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *