همه ساله نشریه معتبر Forbes، یه لیست صدتایی از ۱۰۰ برتر دنیا رو به ترتیب ارزشی که دارن، معرفی می کنه. در جدول زیر می تونید رو ببینین. دقت کنین که هر جا در این لیست حرف B رو دیدید، به معنی میلیارد دلار و هر جا M رو دیدید، به معنی میلیون دلار می باشه. با Modir TV (یا بهتره بگیم با Forbes!) همراه باشین:

رتبه نام برند ارزش، طبق میلیارد دلار تغییر ارزش برند طی یه سال درآمد برند هزینه ی تبلیغات صنعت
Apple $۱۵۴٫۱ B ۶% $۲۳۳٫۷ B $۱٫۸ B Technology
Google $۸۲٫۵ B ۲۶% $۶۸٫۵ B $۳٫۲ B Technology
Microsoft $۷۵٫۲ B ۹% $۸۷٫۶ B $۱٫۹ B Technology
Coca-Cola $۵۸٫۵ B ۴% $۲۱٫۹ B $۴ B Beverages
Facebook $۵۲٫۶ B ۴۴% $۱۷٫۴ B $۲۸۱ M Technology
Toyota $۴۲٫۱ B ۱۱% $۱۶۵٫۱ B $۳٫۶ B Automotive
IBM $۴۱٫۴ B -۱۷% $۸۱٫۷ B $۱٫۳ B Technology
Disney $۳۹٫۵ B ۱۴% $۲۸ B $۲٫۶ B Leisure
McDonald’s $۳۹٫۱ B -۱% $۸۲٫۷ B $۷۱۹ M Restaurants
#۱۰ GE $۳۶٫۷ B -۲% $۹۲٫۳ B Diversified
#۱۱ Samsung $۳۶٫۱ B -۵% $۱۷۷٫۴ B $۳٫۳ B Technology
#۱۲ Amazon $۳۵٫۲ B ۲۵% $۱۰۴٫۵ B $۳٫۸ B Technology
#۱۳ AT&T $۳۲٫۶ B ۱۲% $۱۴۶٫۸ B $۳٫۶ B Telecom
#۱۴ BMW $۲۸٫۸ B ۴% $۸۲٫۸ B Automotive
#۱۵ Cisco $۲۸٫۴ B ۳% $۴۹٫۶ B $۲۰۲ M Technology
#۱۶ Oracle $۲۸ B ۴% $۳۷٫۲ B $۵۵ M Technology
#۱۷ Intel $۲۷٫۷ B ۷% $۵۵٫۴ B $۱٫۸ B Technology
#۱۸ NIKE $۲۷٫۵ B ۵% $۳۰ B $۳٫۲ B Apparel
#۱۹ Louis Vuitton $۲۷٫۳ B -۳% $۱۰ B $۴٫۴ B Luxury
#۲۰ Mercedes-Benz $۲۶ B ۱۶% $۱۰۵٫۸ B Automotive
#۲۱ Verizon $۲۵٫۸ B ۵% $۱۳۱٫۶ B $۲٫۷ B Telecom
#۲۲ Walmart $۲۵٫۴ B ۳% $۳۲۰٫۴ B $۲٫۵ B Retail
#۲۳ Honda $۲۵٫۲ B ۸% $۱۰۷٫۷ B Automotive
#۲۴ American Express $۲۴٫۳ B ۴% $۳۴٫۴ B $۳٫۱ B Financial Services
#۲۵ Budweiser $۲۳٫۴ B ۵% $۱۰٫۹ B Alcohol
#۲۶ Marlboro $۲۱٫۹ B ۱۱% $۲۳٫۱ B $۴۷۳ M Tobacco
#۲۷ SAP $۲۱٫۶ B ۱۰% $۲۳٫۱ B Technology
#۲۸ Gillette $۲۰٫۲ B -۱% $۷ B $۸٫۳ B Consumer Packaged Goods
#۲۹ Pepsi $۱۹٫۴ B ۳% $۱۱٫۸ B $۲٫۴ B Beverages
#۳۰ Visa $۱۹٫۲ B ۲% $۱۳٫۹ B $۸۷۲ M Financial Services
#۳۱ ESPN $۱۶٫۹ B ۴% $۱۱٫۹ B $۲٫۶ B Media
#۳۲ Nescafe $۱۶٫۳ B -۶% $۹٫۲ B Beverages
#۳۳ H&M $۱۵٫۹ B ۴% $۲۱٫۵ B Retail
#۳۴ L’Oréal $۱۴٫۶ B -۱% $۱۰٫۲ B $۸٫۲ B Consumer Packaged Goods
#۳۵ Ford $۱۴٫۱ B ۱۲% $۱۴۴٫۴ B $۴٫۳ B Automotive
#۳۶ Audi $۱۴ B ۱۰% $۵۸٫۹ B Automotive
#۳۷ HSBC $۱۴ B -۳% $۸۵٫۸ B Financial Services
#۳۸ HP $۱۳٫۸ B -۶% $۱۰۲٫۱ B $۸۵۹ M Technology
#۳۹ Home Depot $۱۳٫۶ B ۵% $۸۸٫۵ B $۸۶۸ M Retail
#۴۰ Frito-Lay $۱۳٫۶ B ۴% $۱۱٫۵ B $۲٫۴ B Consumer Packaged Goods
#۴۱ UPS $۱۳ B ۴% $۵۸٫۴ B Transportation
#۴۲ Accenture $۱۳ B ۹% $۳۳٫۵ B $۸۰ M Business Services
#۴۳ Wells Fargo $۱۲٫۷ B ۱۲% $۹۰ B $۶۰۶ M Financial Services
#۴۴ Gucci $۱۲ B -۳% $۴٫۳ B Luxury
#۴۵ Starbucks $۱۱٫۹ B ۱۴% $۱۵٫۹ B $۲۲۸ M Restaurants
#۴۶ IKEA $۱۱٫۹ B ۰% $۳۶٫۳ B Retail
#۴۷ CVS $۱۱٫۸ B $۱۵۳٫۳ B $۲۲۱ M Retail
#۴۸ Hermès $۱۱٫۷ B ۱۰% $۵٫۴ B $۲۳۰ M Luxury
#۴۹ Nestle $۱۱٫۶ B -۵% $۹٫۲ B Consumer Packaged Goods
#۵۰ Pampers $۱۱٫۵ B ۴% $۱۰٫۴ B $۸٫۳ B Consumer Packaged Goods
#۵۱ Fox $۱۱٫۲ B -۱% $۱۴٫۳ B $۲٫۶ B Media
#۵۲ Ebay $۱۱٫۲ B ۲% $۷٫۸ B $۱ B Technology
#۵۳ Zara $۱۰٫۷ B ۱۳% $۱۵٫۹ B Retail
#۵۴ Danone $۱۰٫۶ B ۱۰% $۱۰٫۹ B Consumer Packaged Goods
#۵۵ Siemens $۱۰٫۵ B -۱۰% $۸۴ B Diversified
#۵۶ MasterCard $۱۰٫۴ B ۰% $۹٫۷ B $۸۲۱ M Financial Services
#۵۷ J.P. Morgan $۱۰٫۳ B ۸% $۴۵٫۷ B $۲٫۷ B Financial Services
#۵۸ Cartier $۱۰٫۱ B ۵% $۶٫۱ B Luxury
#۵۹ Chevrolet $۹٫۸ B ۱۰% $۷۴٫۹ B $۵٫۱ B Automotive
#۶۰ Colgate $۹٫۲ B ۳% $۳٫۸ B $۱٫۵ B Consumer Packaged Goods
#۶۱ Kellogg’s $۹٫۱ B -۳% $۶٫۳ B $۸۹۸ M Consumer Packaged Goods
#۶۲ Kraft $۹ B -۲% $۶٫۹ B $۴۶۴ M Consumer Packaged Goods
#۶۳ Lexus $۹ B ۱۳% $۱۹٫۵ B $۳٫۶ B Automotive
#۶۴ Rolex $۸٫۸ B ۶% $۴٫۷ B Luxury
#۶۵ Chase $۸٫۵ B ۱۶% $۵۰٫۷ B $۲٫۷ B Financial Services
#۶۶ Caterpillar $۸٫۴ B -۱۱% $۴۷ B Heavy Equipment
#۶۷ Porsche $۸٫۳ B ۱۸% $۲۳٫۹ B Automotive
#۶۸ Bank of America $۸٫۳ B ۱۳% $۷۴٫۱ B $۱٫۸ B Financial Services
#۶۹ Citi $۸٫۲ B ۱۹% $۸۷٫۹ B $۱٫۵ B Financial Services
#۷۰ Nissan $۸٫۲ B ۱۳% $۹۴٫۷ B $۲٫۸ B Automotive
#۷۱ Hyundai $۸٫۱ B -۴% $۵۲٫۸ B $۱٫۸ B Automotive
#۷۲ Santander $۸ B ۵% $۴۸٫۸ B $۷۸۳ M Financial Services
#۷۳ BASF $۸ B $۷۸٫۲ B Diversified
#۷۴ Red Bull $۷٫۹ B ۱۰% $۶٫۶ B Beverages
#۷۵ FedEx $۷٫۷ B ۱۱% $۴۷٫۵ B $۴۰۳ M Transportation
#۷۶ Sony $۷٫۶ B ۹% $۵۹٫۳ B $۳٫۷ B Technology
#۷۷ Volkswagen $۷٫۶ B -۵% $۱۳۲٫۱ B Automotive
#۷۸ Coach $۷٫۵ B -۱۳% $۴٫۲ B $۱۵۹ M Luxury
#۷۹ Netflix $۷٫۴ B ۳۱% $۶٫۸ B $۷۱۴ M Technology
#۸۰ Chanel $۷٫۲ B ۶% $۵٫۲ B Luxury
#۸۱ Target $۷٫۲ B ۱۱% $۷۳٫۸ B $۱٫۴ B Retail
#۸۲ Panasonic $۷٫۱ B ۱۳% $۶۳٫۴ B Technology
#۸۳ Thomson Reuters $۷٫۱ B -۸% $۶٫۷ B Media
#۸۴ Canon $۷٫۱ B -۲% $۳۱٫۴ B $۶۶۹ M Technology
#۸۵ Heineken $۷٫۱ B ۹% $۵٫۶ B Alcohol
#۸۶ LEGO $۷٫۱ B ۱۴% $۵٫۳ B Leisure
#۸۷ Subway $۷٫۱ B ۴% $۱۹٫۲ B Restaurants
#۸۸ John Deere $۷ B -۸% $۲۸٫۹ B $۱۵۷ M Heavy Equipment
#۸۹ Boeing $۷ B ۲% $۹۶٫۱ B Aerospace
#۹۰ Adidas $۷ B ۲% $۱۵٫۳ B $۲٫۱ B Apparel
#۹۱ Uniqlo $۷ B $۱۱٫۴ B $۵۶۶ M Apparel
#۹۲ Allianz $۶٫۹ B ۴% $۱۲۳٫۱ B Financial Services
#۹۳ T-Mobile $۶٫۸ B $۳۲٫۹ B $۲٫۹ B Telecom
#۹۴ BBVA $۶٫۸ B ۱۳% $۴۲٫۹ B $۲۷۶ M Financial Services
#۹۵ Corona $۶٫۸ B ۱۵% $۴٫۳ B Alcohol
#۹۶ Philips $۶٫۸ B -۵% $۲۶٫۸ B $۱٫۱ B Diversified
#۹۷ Prada $۶٫۸ B -۶% $۳٫۲ B $۲۱۳ M Luxury
#۹۸ RBC $۶٫۸ B ۲% $۳۳٫۸ B Financial Services
#۹۹ Hershey $۶٫۷ B ۷% $۴٫۷ B $۵۶۲ M Consumer Packaged Goods
#۱۰۰ Costco $۶٫۷ B ۱۴% $۱۱۷٫۳ B Retail

 

منبع:

<div id="essb_displayed_bottom_96738160

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *