نویسنده: مدیر سایت

تعریف­های مختلف در مورد نفوذاجتماعی نفوذ اجتماعی کتشکل از دو بخش است Influenc  در لغت به معنای نفوذ، تأیید، اعتبار، برتری و تفوق آمده است و Social به معنای اجتماعی، دسته جمعی و برگرفته از... دنباله مطلب

Read more

مزایا و معایب سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی می‌تواند بنا بر ماهیت خود مزایا و معایبی برای سازمان داشته باشند: 2-3-8-1. مزایای سرمایه اجتماعی ناهاپلیت وگوشال مدلی از سرمایه اجتماعی را... دنباله مطلب

Read more

عوامل توصیفی مورد استفاده در الگوریتم موتورهای جستجو ابرداده: ساده‌ترین تعریفی که در متون از ابرداده ارائه شده “اطلاعاتی درباره منابع اطلاعاتی” است و اصطلاحآ به اطلاعات... دنباله مطلب

Read more