نویسنده: mitra4--javid

برخی از کالاهای اساسی نیز یارانه تعلق می‌گیرد، با آزادسازی قیمت‌ها دولت بالااجبار باید یارانه‌ها را حذف نماید و تعیین قیمت این کالاها را به مکانیسم بازار بسپارد که این امر منجر به... دنباله مطلب

Read more

کیفیت تخم مرغها و… ، شاخصهای فرایند نیز بر روی مواردی همچون دمای اجاق و مدت زمان پخت تمرکز دارند. شاخصهای خروجی مواردی همچون کیفیت کیک را شامل شده و شاخصهای نتایج مواردی همچون... دنباله مطلب

Read more

دشپانده و همکاران، ۱۹۸۹، ۳- ۱۵؛ شاپیرو۱۳۷، ۱۹۸۸، ۱۱۹- ۱۲۵) مشتریگرایی عمدتا خود را از طریق اولویتگذاری تخصیص منابع بر مبنای فراهم کردن ارزش برتر و رضایت مشتری آشکار میسازد(نارور و... دنباله مطلب

Read more

فروش و مربیان و یا از طریق رسانههایی چون تلویزیون، رادیو، روزنامهها، مجلات، تابلوهای تبلیغاتی، بروشورها و شبکه اینترنت ارائه نمود. ۵. عوامل فیزیکی: به نظر لاولاک و رایت، نمای... دنباله مطلب

Read more

در لوازم آرایشی، کالای واقعی خود دارای پنج ویژگی است: سطح کیفی، ویژگی، طرح، نام تجاری و بستهبندی، سومین سطح کالا مزایای اضافی است که مزایای قانونی کالا یا مجموعه چیزهایی که کالای... دنباله مطلب

Read more

موضوع که عرضهکننده چطور با اختلاف و تضادی که در ارتباط با مشتری وجود دارد برخورد میکند و تاثیر میگذارد. ممکن است ایجاد فرهنگ و معیارهای مشترک فرصتهایی را برای افزایش جدیت بیشتر و نیز... دنباله مطلب

Read more

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش ۲-۱) مقدمه: هدف از این بخش بررسی پژوهشها و مطالعاتی است که در زمینه قابلیتهای بازاریابی، قابلیتهای ارتباطی و عملکرد انجام گرفته است. این قسمت خواننده... دنباله مطلب

Read more

انجام میپذیرد. در روشنسازی ابعاد موضوع، دادگاههای ایلات متحده، چهار معیار را برای تشخیص صحت دفاع استفاده منصفانه، ارائه کردهاند که در ذیل به آنها اشاره میشود. ۱-مقصود و ویژگی... دنباله مطلب

Read more

دادهها۱۱۷. محدوده حمایتی که پایگاه داده در آمریکا به دست میآورد در دعوای انتشارت فیست در برابر خدمات تلفن رورال ۱۱۸مورد بررسی قرار گرفت که دادگاه اعلام کرد به دلیل وجود تنها یک راه... دنباله مطلب

Read more