رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداریگروه آموزشی مدیریت دولتیپایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانیعنوانرابطه بین هوش هیجانی با…

نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی- قسمت 32

تضمین امنیت ،کارایی،عدم اختلال وعدم ممانعت درترانزیت به منظور تأمین منافع همه کشورهای عضو؛ ارتقاء دسترسی به ترانزیت و استفاده از ظرفیت های موجود درحال…

نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی- قسمت 22

3-10- 3-3-نظریه قراردادهای بی قانوننظر بعضی از حقوقدانان همچون وردروس این است که متن قرارداد منعقده کافی جهت تفسیر واجرای قرارداد بوده وهیچ نیازی به…

نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی- قسمت 24

افغانستان،الجزایر، چین، کانادا، اندونزی، مصر، حکومت ملی فلسطین، اردن، ایران، جمهوری کره، کویت، مراکش، نیجریه، عمان ،ترکمنستان ،قطر ،عربستان سعودی، صربستان ،سوریه، تونس، امارت متحده…