دسته: رشته علوم اجتماعی

1-1-1-1  راپی و هیمبرگ در مواجهه با یک موقعیت اجتماعی، شخص مبتلا به هراس اجتماعی بازنمایی ذهنی از رفتار و ظاهر بیرونی خود شکل می­دهد که استنباط می­کند توسط حضار نیز همان گونه دیده... دنباله مطلب

Read more

مدل پای‌بندی دینی کانتر روزابث کانتر در پژوهشی به مطالعه­ی عوامل استمرار بقای اجتماعات دینی پرداخته است. از نتایج پژوهش کانتر شناسایی تعدادی از ابعاد پای‌بندی در جماعت­هایی بود که... دنباله مطلب

Read more

تعریف مفهومی پای‌بندی دینی و صورت¬بندی تجربی ابعاد آن اگر دین را «مجموعه¬ای نهادی¬شده از باور درباره¬ی وجود مقدس، متعالی، فرامادی یا فوق¬بشری و ارزش¬ها، اعمال، مناسک و باورهایی که... دنباله مطلب

Read more

‏ نکته قابل توجه دیگر آنست که، اگر برنامه ریزی را نظام و سیستمی بدانیم که به سوی تصمیم های اجتماعی و سیاست های عمومی جهت گیری کرده است ؛ بنابراین می توان بین ‏فعالیت های برنامه ریزی... دنباله مطلب

Read more

فرهنگ و تمدن روم پس از یونان دومین زنجیره تمدن جهان غرب به شمار می‌رود. دولت روم از نظر ارتش و قوای نظامی، قوی‌ترین و بزرگ‌ترین دولت‌های عصر باستان به شمار می‌رود. بهترین راه فهم... دنباله مطلب

Read more

اهمیت خط مشی مبتنی بر جنسیت را همه فمینیستها، عمدتاً آنهایی که مادر بودن را وسیله ای برای قدرت بخشیدن به زنان تلقی می کنند، پذیرفته اند. از اواخر دهه 1970 ‏و طی دهه 1980 ‏این زنان مطالبی... دنباله مطلب

Read more

همان طور که از تعریف جامع آیین در بخش قبل نیز بر می‌آمد برداشت‌ها از آیین تنوع و تکثر قابل ملاحظه ای دارد. از یک سو آیین به معنای رویداد های ویژه در تقویم‌ها و موقعیت‌های زمانی و... دنباله مطلب

Read more