بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین الملل- قسمت ۲۲- قسمت 2

جامعه به عنوان برنامه­ی درسی   ناچتیگال[۳۸] اخطار می­ کند که « آنچه که مدارس روستایی به بهترین شکل انجام داده اند، آماده کردن دانش آموزان…

شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین با بهره گرفتن از تکنیک سیستم داینامیک مطالعه موردی شرکت کاله- قسمت ۱۳

پویایی سیستم، یک ابزار مدیریتی برای تصمیم ­گیری در مورد سیستم­های پویا است که با بهره گرفتن از مدل­سازی ریاضی، امکان شبیه­سازی، فهم و درک…

امکان سنجی بکارگیری مربی گری (Coaching) در فعالیت های آموزش و بهسازی منابع انسانی مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم- قسمت ۷

گریف[۴۵]     گریف (۲۰۰۷) مربی گری را یک روش تسهیلی قوی و سیستماتیک مسأله مدار معرفی می کند که به حصول اهداف متجانس و…