سایت مقالات فارسی – بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر …

ادبیات نظری و تجربی تحقیق مرور ادبیات تجربی تحقیقات داخلی خوشنویس (۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان «بررسی تاثیر برنامه‌های تلویزیونی بر سبک زندگی» به نتایج…