تحقیق – بررسی رابطه ساختار سازمانی و کارآفرینی استراتژیک در واحدهای جهاد دانشگاهی مستقر …

کوراتکو و هاتجس[۴۷] (۲۰۰۱) برای توضیح بیشتر کارآفرینی شرکتی یک تیپو لوژی از ویژگی‌های مدیریتی کارآفرینی شرکتی را بیان داشتند که خصوصیات و رفتارهای مشترک در…

بررسی رابطه ساختار سازمانی و کارآفرینی استراتژیک در واحدهای جهاد دانشگاهی مستقر …

برخی از وظایف کلی جهاد دانشگاهی به این ترتیب هستند: تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی و برنامه ریزی فرهنگی و تربیتی انجام دادن…

بررسی رابطه ساختار سازمانی و کارآفرینی استراتژیک در واحدهای جهاد دانشگاهی مستقر …

رسمیت به میزانی که سازمان‌ها از قوانین و رویه‏ها برای توصیف رفتار استفاده می‏کنند، گفته می شود(لیائو و همکاران، ۲۰۰۶). رسمیت دارای دو بخش است:…

فایل – تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین پروری مطالعه …

“ما یه طرحی داریم به نام Anormally report. در واقع فرمهایی است که در درون قفسههایی گذاشتیم در درون ساختمان هر بخش که افراد میتونن…

مقاله علمی با منبع : بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان اصفهان- قسمت ۴۶

۵-۷-۲ پیشنهادی مبتنی بر نظر پژوهشگرموضوعات و مفاهیم مختلف و متنوعی که در حوزه فعالیت سازمان‌ها، از ابعاد مختلف، هر از چندی در کشور مطرح…

بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان …

زیاد تمرکز بر دانش آشکار کم منبع: چوی و لی، ۲۰۰۳۲-۴-۵- مدل مفهومی برای کارآیی مدیریت دانش (آلبرتو[۱۷] ۲۰۰۱)این مدل بر استراتژی حل مسأله، تصمیمات استراتژیک،…

بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان اصفهان- قسمت ۶

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق۲-۱ مقدمهسازمانها در عصر معاصر در یک محیط کاملا رقابتی و بسیار پویا فعالیت می کنند که مهمترین دارایی و سرمایه آنها…