دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده …

بدن بتوان به عنوان الگویی برای ایجاد امنیت و جلوگیری از حملات سیاهچاله در شبکههای موردی سیار استفاده نمود. سیستم ایمنی بدن انسان دارای قابلیت…

بررسی حقوقی مدیریت ریسک در معاملات تجارت الکترونیک- قسمت ۳

در تجارت الکترونیکی ،تبلیغات را می‌توان با استفاده از امکانات مختلف غنی ساخت ،مرتبا تغییر داد ،به مخاطبان زیادی دسترسی پیدا کرد وتبلیغات را سفارشی…

بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران- …

در پیوستار رهبری، رهبری تبادلی[۱۰۷] درست در نقطه مقابل رهبری تحول آفرین قرار دارد. ابعاد رهبری تبادلی از تئوری و تحقیقات باس( ۱۹۸۵ ) نشأت می…

بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز استان …

بنیس اظهار می کند که رهبری شامل نوآوری، پیشقدمی و خلاقیت است. رهبران یک نقش منحصر به فرد در تغییرات اجتماعی و سازمانی ایفا میکنند.…

علمی : تاثیر کارآیی مالی بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار در شعب بانک کشاورزی- …

۲۵۸۲ کاشان ۵۵ ۲۶۷۲ منتظری ۱۲۷ ۲۵۲۸ فریدونشهر ۵۶ ۲۵۴۹ بادرود ۱۲۸ ۲۶۲۵ کهرویه ۵۷ ۲۵۷۶ شاهین شهر ۱۲۹ ۲۵۸۶ رجایی ۵۸ ۲۶۷۹ رزوه ۱۳۰…